RUBAGYLAR

Doganyñ dost bolman biler dünýede,
Ýegeniñ dost bolman biler dünýede.
Diýipdirler: çyn dost mydam dogandyr,
Dostluk güli solman biler dünýede.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 387 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Meretguly Garryýew

DOST SÖZI

Hut agam hökmünde belent sarpa goýýan söwer dostum, üýtgeşik zehine eýe bolan şahyr Meret Garryny men 1956-57-nji ýyllardan bäri tanaýaryn. Ýaşy menden ep-esli uly bolsa-da, goş ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 358 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Nazar Gullaýew

GÕRÄÝMÄGE BIZIÑ DÜNÝÄMIZ AÝRY

Bilýän, saña aglak gurjak gerek däl,
Maña şol gurjagy diñdiren gerek.
Ge ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 722 | Добавил: Nurdan | Дата: 16.07.2019 | Teswirler (11) | Теги: Meñli Aşyrowa

MEN GIDIP BARÝARYN...

Men gidip barýaryn ýodajyk bilen,
Aýagmyñ astynda otlar döwülýär.
Käte hyjuwyndan öwüsýän ýeliñ,
Derekleriñ başy aşak egilýär.

Ak d ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 330 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Durdy Durdyýew

ŞYGYRÝETIÑ AŞYGY

Türkmen poeziýasynyñ soñky ýyllardaky şahyrlarynyñ arasynda Kakabaý Gurbanmyradowyñ özboluşly orny bar. Şu wagta çenli Kakabaý ýadawsyz poetiki ýol geçip, edebiýat meýdan ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 385 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Begmyrat Ussaýew

ÖZÜME

Döwrüm, eý, gözel döwrüm,
Depämde etdiñ öwrüm,
Haýry-halal içinde -
Geçip barýar-la ömrüm.

Güýji gitdi dyzlaryñ,
Yzda galdy ýazlarym,
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 311 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 16.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazguly Annamyradow

MAŞA / rus ertekisi

Bir obada Maşa atly,
Ýetim ösen bir gyz bardy.
Zalym eneligi oña,
Ýersiz ýere sögünýärdi.

Enebaşga uýasy hem
Gün bermezdi çyty ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 459 | Добавил: Garadag | Дата: 16.07.2019 | Teswirler (2) | Теги: Sergeý Ýesenin

The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 381 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.07.2019 | Teswirler (0)

The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 375 | Добавил: Bagabat | Дата: 16.07.2019 | Teswirler (1)