TÜRKMEN ADATLARY / ýurdumyzda 100-150 ýyl mundan öñ dowam eden kada-kanunlar

■ Galyñ

Gyzlaryñ atalaryna amatly bolan galyñyñ ýokarlanmagy nikalary baglaşmak üçin päsgelçilik ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 462 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Aleksandr Lomakin

ÝAGMYR

Ýagmyr XIX asyr türkmen edebiýatynda özboluşly yz galdyran şahyrlaryñ biridir. Ondan köp bolmasa-da liriki şygyrlaryñ birnäçesi gelip ýetipdir.
Ýagmyryñ terjimehalyna degişl ... Doly oka»
Категория: Ýazyjy şahyrlaryň we alymlaryň terjimehaly | Просмотров: 479 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.07.2019 | Teswirler (0) | Теги: A.Çarygulyýewa

TOST TOÝUNDAKY IÇGEPLETMELER

Soñky otuz ýyl tiz geçdi.
Men Aşgabadyñ şindiki Lenin prospektiniñ (häzirki Türkmenbaşy şaýoly -t.b.) ugry bilen pyýadalap işe gatnaýardym. Sen şol pro ... Doly oka»
Категория: Edebi tankyt | Просмотров: 508 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow

OMAR HAÝÝAMYÑ YLMY WE ŞAHYRANA GARAÝYŞLARY

Gündogaryñ beýik akyldary Omar Haýýamyñ pähim-paýhasy, eden ylmy açyşlary, döreden çeper rubagylary diñe bir öz döwrüniñ adamlaryny däl, şu günk ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 926 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.07.2019 | Teswirler (5) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

MESELÄNIÑ AHLAK TARAPY

Adam dünýä inýär. Onuñ bigünä gözleri, ilki bilen, durnagöz asmana, özüni gurşap alan gözýetime düşýär. Tebigatyñ ajaýyplygyna doly akyl ýetirip bilmese-de, ol onuñ ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 397 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 07.07.2019 | Teswirler (1) | Теги: Berdinazar Hudaýnazarow