23:16

Olar uçup gelmezler / ylmy-fantastiki hekaýa

Категория: Mistika we fantastika | Просмотров: 223 | Добавил: hanturebs | Теги: Aýzek Azimow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Mistika we fantastika bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 6
0
1 hanturebs  
755
Türkçe terjimesi:
Naron uzun ömürlü olan Rigel ırkındandı ve ailesinin galaksi kayıtlarını tutan dördüncü üyesiydi. Naron’un büyük bir defteri vardı. Buna galaksilerde kafaları gelişen çok sayıdaki ırklar kaydediliyordu. Daha küçük bir deftere ise, olgunlaşarak Galaksi Federasyonu’na girmeye hak kazanan ırklar yazılıyordu. Büyük defterde bazı isimler çizilmişti. Çünkü onlar şu ya da bu nedenle başarısız olmuşlardı. Buna; şanssızlık, biyofizik/biyokimyasal kusurlar ve topluma ayak uyduramama gibi etkenler neden oluyordu. Ama küçük deftere adları geçirilen hiçbir üye o zamana kadar silinmemişti. Bir haberci yaklaşırken iriyarı ve son derece yaşlı biri olan Naron da başını kaldırdı.

Haberci, “Naron” dedi. “Ulu varlık!”

“Ee, ne var? Şu merasimi bir tarafa bırak!”

“Bir grup organizma daha olgunluğa erişti.”

“Harika! Harika! Artık daha çabuk olgunlaşıyorlar. Bir yıl geçmiyor ki, yeni bir üyemiz olmasın. Peki kim bu grup?”

Haberci, galaksinin kod numarasını ve onun içindeki dünyanın koordinatlarını verdi.

Naron, “Ah,” dedi. “O dünyayı biliyorum.” Ve süslü bir yazıyla adını büyük deftere yazdı. Sonra küçük deftere de kaydetti. Adet olduğu için o gezegene en kalabalık toplumun verdiği adı kullanıyordu. Naron, “Arz…” diye yazdı.

“Bu yeni yaratıklar bir rekor kırdılar,” dedi. “Başka hiçbir grup akılsal olgunluğa bu kadar çabuk geçmedi. Bir hata olmadığını umarım.”

Haberci, “Hata yok efendim.” diye cevap verdi.

“Termo-nükleer enerjiyi öğrendiler değil mi?”

“Evet efendim.”

“Eh, ölçümüz de bu.” Naron güldü. “Ve yakında uzay gemileriyle gelecek ve federasyonla bağlantı kuracaklar.”

Haberci istemeye istemeye, “Ulu efendim,” diye mırıldandı. “Gözlemcilerimiz onların henüz uzaya açılmadıklarını bildirdiler.”

Naron şaşırdı. “Hiç mi açılmamışlar? Bir uzay istasyonları da yok mu?”

“Henüz yok efendim.”

“Ama madem termo-nükleer güçleri var… Deneyler ve patlatmalar nerede yapılıyor?”

“Kendi gezegenlerinde, efendim.”

Altı metre boyunda olan Naron ayağa kalkarak “Kendi gezegenlerinde mi?” diye gürledi.

“Evet, efendim.”

Naron ağır ağır kalemini çıkararak küçük deftere yazdığı son adı çizdi. O zamana kadar görülmüş bir şey değildi bu. Ama Naron çok akıllı bir varlıktı ve galaksideki herkes gibi o kaçınılamayacak sonucu görmüştü.

Naron, “Ahmaklar…” diye homurdandı.

0
2 hanturebs  
755
Rusça terjimesi:
Нарон, представитель умудренной жизнью ригеллианской расы, был
галактическим летописцем в четвертом поколении.
У него было две книги - большая, содержащая перечень многочисленных
разумных рас из всех галактик, и поменьше, куда заносились лишь цивилизации,
достигшие зрелости и мастерства в той степени, которая позволяла им вступить
в Галактическую Федерацию.
Из большой книги были вычеркнуты те расы, которые в силу разных причин
потерпели крушение: невезение, биохимические и биофизические несовершенства
и социальная несправедливость взимала свою дань.
Зато ни один из членов Федерации, внесенных в маленькую книгу, не был
оттуда вычеркнут.
Грузный и неправдоподобно древний Нарон поднял глаза на подошедшего
гонца.
— Нарон! - воскликнул тот. - Единственный Великий...
— Ну-ну, поменьше церемоний. Что такое?
— Еще одна группа организмов достигла зрелости.
— Превосходно. Превосходно. Быстро же они теперь взрослеют, года не
проходит без новичков. Кто это на сей раз?
Гонец назвал код галактики и внутригалактические координаты планеты.
— Да, да, - проговорил Нарон. - Я знаю этот мир.
Гладким почерком вписал он имя планеты в первую книгу и перенес его во
вторую, по традиции использовав то наименование, под которым планета была
известна большей части своих обитателей. Он написал: Earth.
— Эти юные создания поставили рекорд, - сказал он. - Никто другой не
проходил путь от зарождения разума до зрелости с такой быстротой. Надеюсь,
здесь нет ошибки?
— Нет, сэр, - сказал гонец.
— Они получили термоядерную энергию, не так ли?
— Да, сэр.
— Ведь это главный критерий, - Нарон усмехнулся. - Скоро их корабли
начнут разведку пространства и вступят в контакт с Федерацией.
— Дело в том, Единственный Великий, - неохотно проговорил гонец, - что,
по сообщениям Наблюдателей, они еще не проникли в пространство.
— Как? - изумился Нарон. - Так-таки и не проникли? Даже на уровне
космических станций?
— Пока нет, сэр.
— Но если у них есть термоядерная энергия, где они проводят испытания и
мирные взрывы?
— На своей планете, сэр.
Нарон выпрямился во весь свой двадцатифутовый рост и загремел:
— На своей планете?!
— Да, сэр.
Нарон медленно вытащил свой стилос и перечеркнул последнюю запись в
малой книге. Такого прежде не бывало, но ведь Нарон был очень мудр и,
подобно любому другому жителю Галактики, мог видеть неизбежное.

— Глупые ослы, - пробормотал он.

0
3 Victus  
1394
Gowy terjime

0
4 Gurgencli  
324
Hekaýaň özi haýsy dilde ýazylan?

0
5 hanturebs  
755
Iňlisçe bolmaly

0
6 Myhman0430  
778
türkmençe terjimesinde seretmeli ýerleri bar. mysal üçrip (diňe başy bilen soňuny mysal alsak):

Durmuş tejribelerinden paýhaslylyk derejesine ýeten Rigellian galaktik jynsynyň wekili Naron, dördünji nesil galaktikasynyň ýyl ýazyjysydy.

1. (bu gatybir neme-de däl, onda-da...) "rigellian galaktik jynsynyň..." dan galaktigi aýryp, diňe rigellian jynsy diýseňem boljak eken. "jyns" sözüne derek başga söz bolsa hasam gowy bolardy.

2. "dördünji nesil galaktikasynyň ýyl ýazyjysydy" galaktikalaryň ýyl hasabyny ýöredýänleriniň dördünji neslidi. (bulam bolmady)

umuman tutuş sözlemi täzeden işlenilse göwnejaý bolaýjak ýaly.

tr-Naron, “Ahmaklar…” diye homurdandı. ru-Глупые ослы, - пробормоталон. rm-Naron "samsyk eşekler" -diýip (gygyrdy) hüňürdedi.

işim çykdy. soňrak dowam ederin (elim degse)

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]