02:59

Saltanat Nukenowa: Syýasatçy, astrolog we Gazagystany özgerdip bilen jenaýat

Категория: Publisistika | Просмотров: 146 | Добавил: Gökböri | Теги: Aýsymbat Tokoýewa, Sofiýa Abdylla | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Publisistika bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garadag  
128
Aýallara zorluk etmek erkeklige hem däl, asyl ynsançylyga sygmaýan erbetlik. Aslynda erbetligiň gözbaşy adalatsyzlykdan başlanýar. Aýala adalatsyzlyk etmek bolsa başlangyja kast etmek ýaly bir zat.
Öz ejeňi, uýaňy, gyz çagaňy göz öňüne getirmeli. Her hili erbetlikleriň bütin dünýäde örç alýan zamany bizde gülläp ösýän gowluklary görüp Alla şükür edýärin.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]