MAFTYMGULY HAKYNDA BILINMELI HAKYKAT

Türkmenistanyň Milli Lideri, şol wagtky Prezi ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 400 | Добавил: Moderator | Дата: 05.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

HAZAR DEÑZINDE SUWUÑ DEREJESI KLIMAT ÜÝTGEŞMESINIÑEM TÄSIRI BILEN PESE GAÇÝAR:

... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 211 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Guwanç Mämiliýew

OÝUNA GELMÄÑ

El-Babdaky Türkiýä garşy bolup geçen hüjümleriñ sebäpleri babatda dür ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 76 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

ADAMZADYÑ ÖZ ELI BILEN ÝOK EDEN KÖLI: ARAL

Aral k ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 110 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Zeýnep Karçyga

KIM BU ÝEKE TIPÇILER

2024-nji ýyl dünýäde "öwrülişik" ýyly boldy...
Togsan ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 97 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

ÖMRÜMDE

Ömrümde öz ukybymyñ,
Güýjüni haklajak bolýan.
Ynamymy, umydy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 58 | Добавил: Moderator | Дата: 05.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Kerwen Igdirow

PALINDROMANIÝA: KÖK KÜÝ KISS ME

Hürri oýanyp ugrady, ýöne koma öz güýjünde entek. ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 225 | Добавил: Garadag | Дата: 05.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Sylapberdi Muhamow

PANILNDROMANIÝA: BAGYÑ IÇINDE TÄSIN SAHNALAR

(Ziýnäniň gizlin gündeliginden) ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 129 | Добавил: Garadag | Дата: 05.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

SUW ÝЕTMЕZÇILIGI HOWPY GAPYDA

Ilkinji çaphana 593-nji ýylda Hytaýda guruldy. Ilkin ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 99 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn