DÜÝŞ ÝORGUDY

Pala, gurra, düýşe ynanyp duranam däldirin-le. Ýöne şu gijeki gören d ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 117 | Добавил: Moderator | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Amanberdi Allaberdiýew

MAGTYMGULY

“On kitap içinden saýla” diýseler,
Saýlardym birini – Magtymguly ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 70 | Добавил: Moderator | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

AŞYK

Soňky gezek urup gideli bäri garasy görünmeýän äteňet Winokurowdan miras gala ... Doly oka»
Категория: Romanlar | Просмотров: 72 | Добавил: Moderator | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Abdylhemit Ysmaýylow

HATAMA KÄMIL NOWJUWANYŇ SATAŞMAGYNYŇ BEÝANY

Hatam birnäçe wagtdan soň, bir dagyň e ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 182 | Добавил: Moderator | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (10) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

ZAL WE RUDABA

Bahar paslynda bady saba özüniň gök düşegini ýaplaryň töwereginde ýa ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 38 | Добавил: Moderator | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Muhammet Awfy

DOKUZYNJY KYSSA

HUD ALAÝHYSSALAMYŇ WAKALARYNYŇ BEÝANY

Onuň doly ady H ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 45 | Добавил: Moderator | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

GÜLJAHANA IBERILMEDIK GOÑŞY

Ölmez Güljahanym saña ýar bolan,
Gülmez Gülj ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 124 | Добавил: Garadag | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

Sylapberdi Muhamowyñ Nukdaýnazar sahypasy üçin ýörite çykyşy
... Doly oka»
Категория: Nukdaýnazar | Просмотров: 140 | Добавил: Garadag | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

DÜÝŞ ÝORMAK ÜÇIN NÄME EDILÝÄR?

Adamlar ýyllar boýy düýşde gören zatlaryny arhiw g ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 109 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Kris Baranýuk

SÖÝGI

Söýgi!!
Däldir, kalba giren, ýöne bir duýgy,
Ýa däldir, bir gy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 305 | Добавил: Moderator | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

RUS SURATKEŞINIÑ "TÜRK" ESERLERI

Suratlary bilen köplenç türk taryhyny tema edinen ... Doly oka»
Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 57 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Emre Gündogdy

SOÑUDAGY

Eý söwdügim Soňydagy
Magtymguly Pyragy
.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 67 | Добавил: Garadag | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow