1 2 3 ... 21 22 »
JYNLAR ADATY DURMUŞYNDA NÄME EDÝÄRLER?

Dünýäde ýaşaýan janly-jandarlaryñ adamlarda ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 71 | Добавил: Gökböri | Дата: 16.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

JYNLAR, ZORLANAN MONAHINÝALAR, GEÇIAÝAKLY ÄRLER...

• Jynlar, periler hakda bile ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 136 | Добавил: Gökböri | Дата: 14.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

ADAMLARMY ÝA JYNLAR GÜÝÇLI?

Dogrusyny Alla bilýär. Işiñ meñzeşi wujut gurluşyndan ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 93 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

JYNLAR HAÝSY ÝERLERI HAS GOWY GÖRÝÄR?

Bilal ibn Harisden şeýle rowaýat edilýär: ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 79 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

JYNLAR GELJEGI BILIP BILÝÄRMI?

Jynlar hiç wagtam geljegi bilip bilmeýär.
Di ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 105 | Добавил: Gökböri | Дата: 12.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

JYNLARYÑ NÄÇE GÖRNÜŞI BAR?

Gurhan aýatlaryna we hadyslara salgylanyp geçirilen bar ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 194 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

ÄRLERINI ARKASYNDA GÖTERIP JEÑ MEÝDANYNDAN ALYP GAÇAN AÝALLAR

Weýnsberg gabawy< ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 154 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.04.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Mazlum Çelik

ŞÄHER DURMUŞYNDAN IREN ÝAŞ ÝIGIT DAGDA ÝAŞAÝAR

"Şäherde içjek suwuñam pula durý ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 332 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.12.2023 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

QANON HEREKETI we ADRENAHROM

2017-njy ýylda, internetde “4chan” anonim ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 442 | Добавил: Injener | Дата: 30.11.2023 | Teswirler (7) | Теги: Rahman Zulfikarow

GYMMATLYKLAR BASGANÇAGY

Durmuşda iň gymmat zat näme? Her bir adama şeýle sorag ber ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 400 | Добавил: Injener | Дата: 30.11.2023 | Teswirler (5) | Теги: Rahman Zulfikarow

ISGENDER ZÜLKARNEÝN we ÄJIT-MÄJIT

Zülkarneýn ady Gurhanda bir näçe gezek agzalýar ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 718 | Добавил: Injener | Дата: 29.11.2023 | Teswirler (6) | Теги: Rahman Zulfikarow

IÑ AGYR GÜNÄ

Eger googl-dan ýaltanman, musulman dininde iň agyr günä näme diýip so ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 509 | Добавил: Injener | Дата: 28.11.2023 | Teswirler (3) | Теги: Rahman Zulfikarow

ÝER TOGALAGY ÖZ IÇINE SUW SYZDYRÝAR

"Iki müñ dokuz ýüz kilometrlik ýolagçylyk". ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 253 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.11.2023 | Teswirler (0) | Теги: Çagla Üren

NÄME ÜÇIN ÝER TITREÝÄR?

Hudaý adamlara we belli-belli halklara ugradan jezalarynyň ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 488 | Добавил: Injener | Дата: 08.11.2023 | Teswirler (10) | Теги: Rahman Zulfikarow

IÑÑÄNIÑ GÖZÜNDE DÜÝE GEÇENDE...

Meniñ bir tanşym maňa bir sorag berdi:
&mda ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 693 | Добавил: Injener | Дата: 02.11.2023 | Teswirler (17) | Теги: Rahman Zulfikarow

ÝYLDYRYMLAR

Älemiň iň täsin, iň güýçli hadysalarynyň biri bolan ýyldyrym çakmalary ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 234 | Добавил: Demirgazykly | Дата: 20.10.2023 | Teswirler (2) | Теги: Zöhre Gapurjanowa

• ENKI WE MARDUK AÝA GIDÝÄRÝeriň agyrlyk güýji Lahmunyňkydan h ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 159 | Добавил: hanturebs | Дата: 10.10.2023 | Teswirler (0) | Теги: Zakariýa Sitçin

DEŽAWÝU HADYSASY NÄME?

Déjà Vu jümlesinden alnan,"dežawýu" fransuz dilinde "eýýäm ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 319 | Добавил: nepper | Дата: 05.10.2023 | Teswirler (6) | Теги: Wepa Abdyllaýew

BIGÜNÄ ADAM 17 ÝYL TÜRMEDE ÝATDY. BAR GÜNÄSI HAKYKY ŞÜBHELÄ JUDA MEŇZEŞLIGIDI

1999 ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 358 | Добавил: yaran_yagmur_9 | Дата: 22.09.2023 | Teswirler (0) | Теги: Kristina Filipps

ÇYNA BERIMSIZ ÝALAN

1961-nji ýylda öňki Sowet Soýuzy döwleti (Türkmenistan hem şon ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 489 | Добавил: Haweran | Дата: 28.08.2023 | Teswirler (11) | Теги: Geldimyrat Seýidow