1 2 3 ... 21 22 »
HAÝWANLAR DÜÝŞÜNDE NÄME GÖRÝÄR?

Haýwanlaram adamlar ýaly düýş görýän bolsa, düý ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 58 | Добавил: Gökböri | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Jeýson Goldman

DÜÝŞ, DURMUŞ HAKYKAT: RUHY AHWALATY KIMLER GÖRÝÄR?!

Düýş näme?! Bu sowala adamzat ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 379 | Добавил: Moderator | Дата: 10.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

UNO ERTEKISI

1947-nji ýylyň 27-nji iýunynda amerikaly işewür Kennet Arnold özüniň ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 97 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Naim Öztürk

DÜÝŞ ÝORMAK ÜÇIN NÄME EDILÝÄR?

Adamlar ýyllar boýy düýşde gören zatlaryny arhiw g ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 109 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Kris Baranýuk

INIÑI DÜÝRÜKDIRIJI SORAG-JOGAP: JYNLAR HAKDA NÄMELERI BILÝÄRSIÑ?

Bu testi gijel ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 296 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.06.2024 | Teswirler (5) | Теги: Guwanç Mämiliýew

MUSULMAN JYN PATYŞASY MÜRRE HAKDA

Mälim bolşy ýaly, jynlaram edil adamlar ýaly hal ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 204 | Добавил: Gökböri | Дата: 21.06.2024 | Teswirler (2) | Теги: Guwanç Mämiliýew

JYNLAR HEM OLARYÑ ADAMZAT BILEN BAGLANYŞYGY HAKYNDA

Gündogarda beýik alymlaryň hal ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 125 | Добавил: Moderator | Дата: 16.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

GARABASMA

Çagalygymdan bäri darajyk ýerden geçmegi halamazdym. Şonuň üçin şeýle ýe ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 133 | Добавил: Gökböri | Дата: 15.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Jüneýit Suawi

JYN HEKGETLERI

(Gündelikden parça)

Meniñ garry enem Aşyrgüliñ ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 305 | Добавил: Moderator | Дата: 14.06.2024 | Teswirler (4) | Теги: Has Türkmеn

JYNLAR HEM OLARYÑ ADAMZAT BILEN BAGLANYŞYGY HAKYNDA

Türkmeniň akyldar şahyry Magty ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 156 | Добавил: Moderator | Дата: 12.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

JYN PATYŞALARY

• Duşenbe güni

Abdylla el-Hiýem ibni Ehlim Mürr ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 202 | Добавил: Gökböri | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (3) | Теги: Guwanç Mämiliýew

GIZLENIP SAKLANÝAN BU KITAP JYNÇYLYGYÑ WE JADYGÖÝLÜGIÑ IÑ ESASY GOLLANMASYDYR

Jyn ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 274 | Добавил: Gökböri | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (2) | Теги: Myrat Bardakçy

YSLAM ÇEŞMELERINDE JYNLARYÑ SYPATLANDYRYLYŞY

I. Aşakdaky ýazgy 36-njy osmanly solt ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 132 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

OKARAÑY GETIR SÜÝT BEREÝIN

"Okaraňy getir süýt bereýin" atly tomzajygy biziň ählim ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 231 | Добавил: Injener | Дата: 30.05.2024 | Teswirler (1) | Теги: Rahman Zulfikarow

JYNLAR we ŞEÝTANLAR NIREDE ÝAŞAÝAR?

Jynlaryñ öý we mesgen eden ýerleri köplenç ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 173 | Добавил: Gökböri | Дата: 28.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

JYNLARYÑ AŞYK BOLMA ÝAGDAÝY NÄHILI, JYNYÑ AŞYK BOLANDYGYNY NÄDIP BILMELI?

Adamlar ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 322 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.05.2024 | Teswirler (1) | Теги: Guwanç Mämiliýew

BUNI RYSALASY

ýa-da doga-jadynyñ we jynçylygyñ gadagan edilen kitaby
... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 133 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

BIZ MATRISADA ÝAŞAÝARYS

Dünýäni döreden Güýç aram-aram özi barada habar bermegi go ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 247 | Добавил: Injener | Дата: 24.05.2024 | Teswirler (1) | Теги: Rahman Zulfikarow

JYNLAR NÄHILI ÝARADYLDY?

• Jynlaryñ atasy Jannyñ ýaradylyşy we kowumy
... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 126 | Добавил: Gökböri | Дата: 21.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew

JYN URANDA NÄHILI URÝAR?

• Jynlar nädip we nämüçin zyýan ýetirýär?
... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 203 | Добавил: Gökböri | Дата: 20.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Guwanç Mämiliýew