IKINJI JAHAN URŞUNYÑ BEÝIK GAHRYMANY: DMITRIÝ ŞOSTAKOWIÇ

Geçen hepde Russiýa Gi ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 87 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

BARBAT MERWEZI KIM BOLUPDYR?

Häzirki wagtda Barbady tä ... Doly oka»
Категория: Aýdym-saz sungaty | Просмотров: 43 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Salim Eýubzod

MAGTYMGULY ÝEÑÑESINI ALYPMY?!

Magtymgulynyň ýeňňesi Akgyza öýlenendigi barada halk ... Doly oka»
Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 698 | Добавил: Moderator | Дата: 04.07.2024 | Teswirler (6) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

GREKLERIÑ ZEWSI, SKANDINAWLARYÑ ODINI BOLSA, TÜRKLERIÑEM ÜLGENI, ERLIGI, UMAÝY BAR:

... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 79 | Добавил: Gökböri | Дата: 04.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Ali Kemal Erdem

PALINDROMANIÝA: ÝALÑYZ ZENANYÑ HESERI

(Ziýnäniň gizlin gündeliginden)
... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 169 | Добавил: Garadag | Дата: 03.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

PALINDROMANIÝA: MELEK KEBELEK

Suwuň reňki gök, gögüň reňki mawy. Asman - zeminiň a ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 98 | Добавил: Garadag | Дата: 03.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

PALINDROMANIÝA: ÇOPAN GOŞUNDAKY OT BAŞYNDAKY GEÑRÄK MYHMAN

Çopan üçin günleriň has ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 81 | Добавил: Garadag | Дата: 03.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

PALINDROMANIÝA: ÇOPAN. ÇOPANYSTAN ÝAÝLASYNDA AGŞAM

Çopanyň hem öz dünýäsi bar. Hiç ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 92 | Добавил: Garadag | Дата: 03.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

PALINDROMANIÝA: ÇOPANYÑ ÜÇ ÝOLDAŞY

"Biz gijäni bir lybas edip ýaratdyk".
... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 87 | Добавил: Garadag | Дата: 03.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

PALINDROMANIÝA TAMA AMAT BERMEZ

Suw. Kenar, Hürri eli çeňňekli.
Hürri bir g ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 93 | Добавил: Garadag | Дата: 03.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

PALINDROMANIÝA: ÇOPAN, ÇOPANYSTANDA. ÝALÑYZLYK OÝLARY

"Garaňkylyga garaýan adam ... Doly oka»
Категория: Powestler | Просмотров: 106 | Добавил: Garadag | Дата: 03.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow