BOZGURT SALAMY we TÜRK-NEMES GATNAŞYKLARY

Türkiýe bilen Germaniýa kagyz ýüzünde ik ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 81 | Добавил: Gökböri | Дата: 11.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Esedulla Oguz

"KÖŞGI-BALABANLAR ARAZA BAKAR..." ÝAZYJY ULY JEMGYÝETI NÄDIP ASSIMILIZASIÝADAN GORAP BILDI?
... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 105 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.07.2024 | Teswirler (1) | Теги: Maýis Alizade

ARAP NASIONALIZMI

Taryhdan mysal:
Iki müñ ýyl öñ grek taryhçysy Mestriý Plu ... Doly oka»
Категория: Publisistika | Просмотров: 63 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Soner Ýalçyn

ÖZBEK PALAWY: ORTA AZIÝANYÑ "AFRODIZIAK TÄSIRLI" MILLI NAHARY

Beýik Ýüpek ýolunyñ ... Doly oka»
Категория: Sport we turizm | Просмотров: 68 | Добавил: Gökböri | Дата: 10.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Simon Urwin

SOÑKY SONET

Sen bilip bilmersiñ meniñ halymy,
Gel, şoñ üçin bes edeli bu ge ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 77 | Добавил: Garadag | Дата: 10.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Sylapberdi Muhamow

DÜÝŞ, DURMUŞ HAKYKAT: RUHY AHWALATY KIMLER GÖRÝÄR?!

Düýş näme?! Bu sowala adamzat ... Doly oka»
Категория: Geň-taňsy wakalar | Просмотров: 377 | Добавил: Moderator | Дата: 10.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

ONUNJY KYSSA

SALYH ALAÝHYSSALAMYŇ WAKALARYNYŇ BEÝANY

Ol: «Samut kowum ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 43 | Добавил: Moderator | Дата: 10.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

MÄLIK ADYLYŇ ÝEŇŞI WE GENRIH DE ŞAMPAGNE II GELIŞI

Ýokarda hem aýdylyşy ýaly, Sol ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 36 | Добавил: Moderator | Дата: 10.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen