1 2 3 ... 18 19 »
HATAMA BIR ITIŇ SATAŞMAGYNYŇ BEÝANY

Hatam birnäçe gün çöl-beýewanlary gezdi. Bir g ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 16 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

DÖRDÜNJI KYSSA

ŞIS ALAÝHYSSALAMYŇ WAKALARYNYŇ BEÝANY

Bu kyssa dört pa ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 13 | Добавил: Moderator | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

HATAMYŇ OGRULARA SATAŞYP TALANMAGYNYŇ BEÝANY

Hatam birnäçe gün jülge-dereleri gezd ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 14 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

ÜÇÜNJI KYSSA

HABYLYŇ WE KABYLYŇ WAKALARYNYŇ BEÝANY

Ondan soňra hezret ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 25 | Добавил: Moderator | Дата: 20.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

ILÇI GARYNJA: "ASLYÑ ADAMDYGY ÜÇIN..."

Süleýman pygamber bir ýörişe gidende, garyn ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 100 | Добавил: Moderator | Дата: 18.06.2024 | Teswirler (1) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

HATAMYŇ BIR TILSIME ÝOLUKMAGYNYŇ BEÝANY

Hatam suw agtaryp, bir guýa ýetdi. Başga b ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 23 | Добавил: Moderator | Дата: 14.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

ON BIRINJI PASYL

HEZRETI ADAM WE HEZRETI HOWANYŇ BIRI-BIRINDEN JYDA DÜŞMEKLERINIŇ ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 43 | Добавил: Moderator | Дата: 13.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

HASAP GIJESI

Bir wagtlar bir uly şäheriň iň baý adamy aradan çykanda jarçylar köçä ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 88 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Zaman Rahmatullaýew

HATAM TAÝYŇ IKINJI ŞERT ÜÇIN SAPARA GITMEGINIŇ BEÝANY

Hatam bu ýerde bir-iki gün d ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 28 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

ONUNJY PASYL

HEZRETI ADAM BILEN HEZRETI HOWANYŇ TOBASYNYŇ KABUL EDILMEGINIŇ WE OLA ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 32 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

HATAMYŇ TILSIMLERE BENT BOLMAGYNYŇ BEÝANY

Elkyssa, derwüş bilen Hatam biri-birine ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 27 | Добавил: Moderator | Дата: 10.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

DOKUZYNJY PASYL

HEZRETI ADAMYŇ WE HEZRETI HOWANYŇ ŞEÝTANYŇ DELALATY BILEN BUGDAÝ I ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 41 | Добавил: Moderator | Дата: 09.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

HATAMYŇ AŽDARHALARA WE JADYGÖÝLERE SATAŞMAGYNYŇ BEÝANY

Hatam perilerden aýrylyşand ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 30 | Добавил: Moderator | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

HATAMYŇ MAHPERÄ ÖÝLENMEGINIŇ BEÝANY

Patyşa horaz mähribanlyk edip:
– Eý, Ha ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 44 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

HATAM TAÝYŇ BIRINJI ŞERT ÜÇIN SAPARA GITMEGINIŇ BEÝANY

Elkyssa, Melike şaýatlaryň ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 42 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

SEKIZINJI PASYL

AZAZYLYŇ ADAM ALAÝHYSSALAMA SEŽDE ETMÄNDIGI ÜÇIN EBEDI NÄLETE SEZE ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 47 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

ŞAZADA MÜNIR HAKYNDAKY HEKAÝAT

Bu hekaýat Ürgenç welaýatynda hem rowaçlyk tapdy ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 29 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

ÝEDINJI PASYL

HEZRETI ADAM ALAÝHYSSALAMYŇ DIRELDILMEGINIŇ WE ONY ASMANYŇ GATLARYNA ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 31 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy

HATAMNAMA

BЕÝIK ALLANYŇ ADY BILEN

Elbetde, rehimdar we jomart Taňry t ... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 63 | Добавил: Moderator | Дата: 03.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Gurbangül Guzuçyýewa

ALTYNJY PASYL

ADAM ALAÝHYSSALAMA ZATLARYŇ ATLARYNYŇ ÖWREDILMEGINIŇ BEÝANY
... Doly oka»
Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 35 | Добавил: Moderator | Дата: 03.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nasyreddin Rabguzy