1 2 3 ... 62 63 »
TÜRGENLEŞIK GEÇIRMEK BARADA

Türgenleşik üçin, eger zarp urup, menzil atmaga maksat edinseňiz, ilki bilen idman − türgenleşik geçmelisiňiz. Hünär öwrenmek üçin yzygiderli idman − türgenle ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 3 | Добавил: Moderator | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Kemankeş

TÜRGENLEŞIGIŇ PEÝDALARY BARADA

Meniň ok atmaga aşyk bolan doganym! Ilki bilen sen ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 14 | Добавил: Moderator | Дата: 11.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Kemankeş

OK ATMAGA DEGIŞLI KÄBIR NESIHATLAR

Eý, ok-ýaýyň aşygy bolan eziz doganym!
G ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 20 | Добавил: Moderator | Дата: 09.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Kemankeş

TOLSTOÝ MUSULMANLARY NÄMÄ ÇAGYRYPDY?

Döreden eserleri bilen dünýä klassyklarynyñ h ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 69 | Добавил: Gökböri | Дата: 09.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Bülent Şahin Erdeger

GÝOTE MUSULMANMYDY?

Dünýä ýurtlarynyň arasynda yslamyýete ýakyndan gyzyklanma bild ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 55 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nur Erböri

ŞWED KÜRT KOLONIÝASYNYÑ EDEBIÝAT LÄHEÑI: FIRAT JEWERI

Kesgitli bir zat aýdasym gel ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 28 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halid Sadini

OGÝUST KONTYÑ UMYDY OSMANLY we YSLAM MEDENIÝETIDI

Žale Parla aramyzda ýaşap ýören ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 25 | Добавил: Gökböri | Дата: 08.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Mazlum Çelik

ADAMZAT TARYHYNYŇ IŇ BEÝIK ŞAHSYÝETI

1978-nji ýylda Maýkl Hart atly ylmy-barlagçy ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 75 | Добавил: Gökböri | Дата: 07.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Abdylla Aýmaz

OK-ATMAGYŇ SOGAPLARY BARADA

Gudraty güýçli Allatagala öz iberen kitaby Mukaddes Gu ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 31 | Добавил: Moderator | Дата: 06.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Kemankeş

HAÝYR ÝEÑÝÄRMI ÝA ŞER?

SSSR zamanynda Myraly hakyndaky rowaýatlar synpy nuk ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 286 | Добавил: Moderator | Дата: 05.06.2024 | Teswirler (4) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

RISALEÝI KÖWSIÝE

(OK-ÝAÝ ATMAKLYGYŇ DÜZGÜNLERI BARADAKY RISALA)

MÄHIR ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 48 | Добавил: Moderator | Дата: 03.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mustapa Kemankeş

PROSES we HADYSA

Pikir ýöretmegiň iki görnüşi bar, olaryň biri "hadysalar" derejes ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 90 | Добавил: Injener | Дата: 30.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Rahman Zulfikarow

ÝENE NOWAÝY HAKYNDA

Tä Garaşsyzlyk zamanamyza çenli Alyşir Nowaýynyň ömür-dörediji ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 57 | Добавил: Moderator | Дата: 27.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

HOJA AHMET ÝASAWY: TÜRKI HALKLARYÑ DILINIÑ SENASY

Hoja Ahmet Ýasawynyň diňe bir dö ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 57 | Добавил: Moderator | Дата: 24.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

TÜRKMEN GYZYNA AŞYK BOLAN NOWAÝY

Taryhda türkmen gözelleriniň agraslygyna, owadanl ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 338 | Добавил: Moderator | Дата: 22.05.2024 | Teswirler (5) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

EDEBIÝAT HAKYNDA SÖHBET

Okuwçykak edebiýat hakynda “Edebiýat edebi öwretmekdir” di ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 83 | Добавил: Moderator | Дата: 21.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

KÜRT DILINIÑ SORANI we KURMANJI ŞIWELERINIÑ GUNT KÖPRÜSI: ZIÝA AWJY

Bilmedim, ýady ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 41 | Добавил: Gökböri | Дата: 19.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halid Sadini

MENI RASKOLNIKOW ÇAGYRDY

Ir okalan kitaplar näzini çekdireññeç bolýar, özlerini şo ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 62 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Nuriýe Akman

ZAZA DILINI JANLANDYRAN ÝAZYJY: ROŞAN LEZGIN

Soñky wagtlar zaza, zazaki, kyrdki (k ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 52 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Halid Sadini

TEKÄNIÑ BAÝRAMÇYLYGY

Iñ gowusy Gabriel Garsiýa Markesiñ "Labirintdäki general" ... Doly oka»
Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 112 | Добавил: Gökböri | Дата: 16.05.2024 | Teswirler (0) | Теги: Semir Ataullah