1 2 3 ... 79 80 »
KAGYZ PULUÑ TARYHY

Taryhy geçmişi lidiýa siwilizasiýasyna çenli uzaýan pul durmuşy ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 30 | Добавил: Gökböri | Дата: Şu gün | Teswirler (0) | Теги: Hakan Toýtekin

TAKYÝEDDINIŇ GÜNORTA-GÜNDOGAR ANADOLA GITMEGI WE AKKADAKY BÖLÜMIŇ ÜÝTGEDILMEGI

Mun ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 10 | Добавил: Moderator | Дата: Düýn | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

BUHARYNYÑ GULLARY

"...Olara ýörişe çykanda goşunyñ birinji hatarynda "Sahyh-Buh ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 37 | Добавил: Gökböri | Дата: 18.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ömerjan Kaçar

FRONTDA ÝÜZE ÇYKAN KÄBIR WAKALAR

Şol mahallar Soltanyň saglygy kän gowy däldi. Ol ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 32 | Добавил: Moderator | Дата: 15.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

GERMAN IMPERATORY FREDERIK WON ŞWABENIŇ GELŞI

Ýokarda hem belleýşimiz ýaly, Barbar ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 31 | Добавил: Moderator | Дата: 13.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

GAZNAWY ŞALYGYNYÑ LUKMAN HEKIMI

Doly ady Abu Aly Hüseýin ibn Abdylla, ibn al Hasan ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 188 | Добавил: Moderator | Дата: 11.07.2024 | Teswirler (3) | Теги: Döwletmyrat Ýazgulyýew

MÄLIK ADYLYŇ ÝEŇŞI WE GENRIH DE ŞAMPAGNE II GELIŞI

Ýokarda hem aýdylyşy ýaly, Sol ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 36 | Добавил: Moderator | Дата: 10.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

TÄZE ÇAKNYŞYKLAR WE MÜSÜR FLOTUNYŇ TÄZE ÝEŇŞI

Gyş möwsümi bolsa-da, iki tarap aras ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 29 | Добавил: Moderator | Дата: 02.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

TÖHMET ATMAK GADYM PATYŞALARYÑ GANYNDA BAR

Osmanly taryhyndan iki subutnamany sizi ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 72 | Добавил: Gökböri | Дата: 01.07.2024 | Teswirler (0) | Теги: Ýylmaz Dikbaş

MÄLIK ADYL BILEN MÜSÜR FLOTUNYŇ GELMEGI

Ýokarda Soltanyň dogany Mälik Adylyň Müsür ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 43 | Добавил: Moderator | Дата: 29.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

MONGOLLARA RAHMET OKADAN OSMANLY PAŞASY: GUÝUJY MYRAT LEGENDASY

Osmanlynyñ iñ r ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 84 | Добавил: Gökböri | Дата: 27.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Mazlum Çelik

KÄRIZLER

“Suw munuň özi durmuşdyr” diýen hakykata uýan ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 53 | Добавил: Moderator | Дата: 26.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Seýitguly Mämmetnurow

GERMAN HAÇLYLARY

Şol mahal German imperatory Frederik Barbarossyň gury ýerden 100 ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 50 | Добавил: Moderator | Дата: 26.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

ÇINGIZ HANA WE MONGOLLARA DEGIŞLI ÜÇ TARYHY SYR

• Alymlar Çingiz hanyñ ölüminiñ ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 125 | Добавил: Gökböri | Дата: 26.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Çagla Üren

BIR SORAGYŇ ÝIGRIMI ÝYLLYK SÜTEMI

Türkmen edebiýatynyň ussady Hydyr Derýaýewiň biz ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 125 | Добавил: Moderator | Дата: 25.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

ULY ÇAKNYŞYK

Şol wagt haçlylara täze kömekçi güýçler geldi. Konrad hem Surdan goşm ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 37 | Добавил: Moderator | Дата: 24.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen

RIM DÜNÝÄSINDE GREKLER

Awgust döwründe Makedoniýa, Fessaliýa dagy adminstratiw-dol ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 44 | Добавил: Gökböri | Дата: 24.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Umut Atasewen

HYDYR DERỶAỶEW: “ETMIŞIM NÄME?”

Hormatly okyjy, eger okan bolsaň, şu ýylyň iýul sa ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 140 | Добавил: Moderator | Дата: 23.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Allaýar Çüriýew

ERKEK TARYHYNYÑ AKYMYNY ÜÝTGEDEN ZENANLAR: GARADEÑIZ AMAZONKALARY

Taryhyñ we mi ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 101 | Добавил: Gökböri | Дата: 23.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Mehmet Mazlum Çelik

III HAÇLY ÝÖRIŞLERI WE AKKANYŇ GORALMAGY

Trablusdan Sura gaýdan Gui de Lusignan bi ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 43 | Добавил: Moderator | Дата: 21.06.2024 | Teswirler (0) | Теги: Remezan Şeşen