10:00

Dem çeken derwüşler...

DEM ÇEKEN DERWÜŞLER...

Dem çeken derwüşler, kakyñ gapymy,
Hasañyzy şat köñlüme söýäñ-de.
Aýdyñ maña Ýedi weliñ söhbetin;
Hem Isanyñ çöl söküşin eşekli,
Sowudundan gürrüñ beriñ Dawudyñ.
Hökmi-Süleýmanyñ asmanda uçan
Tagtyna aýlañ siz meni bir salym.

Musañ hasasynyñ aždarha bolşun,
Hem Gulzumdan on iki ýol açyşyn,
Niçik ýygnajakmyş tejjal leşgeriñ?
Esrapyl neneñsi çaljakmyş surun?

Yşbu ýoluñ juda köp eken şerti,
Saýlaýan ekeni, namardy, merdi.

"Huw-hak!" diýip, ýola çykan derwüşler,
Bosagamda birdem kanagat kylyñ.
Ýa-da geçiñ gül pürkülen duluma,
Söz arada aman diläñ SERDARA,
Hemem bagty göterilen ilime.

Aýdyp beriñ ol Hezreti Ýusupnyñ
Enbiýada mekan tutan kyssasyn.
Zal ogly Rüstemiñ, Ispendiýaryñ,
Dag arslany Isgenderiñ kyssasyn...

Beýik Tañra sygnyp ýeten pirleriñ,
Emin pygamberleñ - Hakyñ şirlerniñ
Gür beriñ derdinden Eýýup, Ýunusyñ,
Pygamberi ol şygryýet şasynyñ -
Akly bu dünýäni kesen Pyragyñ.

*  *  *

Watanymda baky öçmez çyragyñ,
Ýaşap öten heññamyndan gür beriñ!

Çyksam diýer köñül Arşa seýrana,
Käte-käte sygman uly döwrana.

Dem çeken derwüşler - hak bendeleri,
Aýlanyp çykýañyz juda köp ýeri,

Kuwwat alýan hasañyza döneýin,
Hoş dilegli torbañyza döneýin!

Türkmene ýar bolsun nalyş-ahyñyz,
Siz Hudanyñ adamlary ahyry!

Hakyñ dergähine ýetsin dogalam,
Siziñem başyñyz aman eýlesin!
Derwüş nalyşyndan hem gargyşyndan,
Hernä, Ýaradanyñ özi gorasyn!

Näzik ANNATYÝEWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 300 | Добавил: Нawеran | Теги: Näzik Annatyýewa | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Второе января / Goşgular - 02.01.2023
Goşgularym! / Goşgular - 06.01.2023
Падение лилий / Goşgular - 03.02.2023
«Муза, погибаю!.. Глупо и безбожно…» / Goşgular - 19.01.2023
«Плывущий за руном по хлябям диких вод…» / Goşgular - 03.02.2023
Голос города / Goşgular - 03.01.2023
Звезда полей / Goşgular - 02.02.2023
Первый шаг любви / Goşgular - 06.01.2023
«К излогам гор душа влекома…» / Goşgular - 12.02.2023
«Потемнели, поблекли залы…» / Goşgular - 04.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]