08:55

Kelam ummanyña urdum özümni...

KELAM UMMANYÑA URDUM ÖZÜMI...

Kelam ummanyña urdum özümni,
Rahmet gomlaryña sal ejiz geldi.
Dürler syçrap, tas gapypdy gözümni,
Küregi urmaga bil ejiz geldi.

Delmuryp garadym degre-daşyma,
Gör, niçik hyýallar geldi başyma,
Agyr heññam penje urup döşüme,
Zybanym çaşyrdy - til ejiz geldi.

Pirler mejlisinde joş kylan meýiñ
Täsirinden birdem titredi serim,
ULUG jaýdan başa çeken heseriñ
Alawyn ýazmaga el ejiz geldi.

"Ol otuz enbiýa, ol otuz eshap" -
Ol çümüp çykanyñ neneñsi kitap?!
Misliki derwüşem, diýdim-de "huw-hak",
Dolandym kenara, hal ejiz geldi.

Ýüwürdim - kaýdadyr, ýeriñ damary,
Sermendim - nirdedir Arşyñ kemeri?
Bossanyñ parç güllerine emenip,
Elewredim, sag-u-sol ejiz geldi.

Hakdan içen - hak ýolunda gadamy,
Pirler gurşan, ärler gurşan her demi,
Magtymguly ýaly weli ADAMY,
Mundan aparmaga sil ejiz geldi!

Näzik ANNATYÝEWA.

Категория: Goşgular | Просмотров: 308 | Добавил: Нawеran | Теги: Näzik Annatyýewa | Рейтинг: 5.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Звезда полей / Goşgular - 02.02.2023
«Всё настоящее ничтожно…» / Goşgular - 26.01.2023
«Прими, прими, святый Евгений…» / Goşgular - 21.01.2023
Ф.Е.Коршу надпись на третьем выпуске «Вечерних огней» / Goşgular - 21.01.2023
Измена суженой / Goşgular - 20.01.2023
«К излогам гор душа влекома…» / Goşgular - 12.02.2023
Ak goşgy / Goşgular - 04.02.2023
Голос города / Goşgular - 03.01.2023
Şahyryň beýikligi nämede? / Goşgular - 07.01.2023
Hoşlanmakak aýtjaklarym / Goşgular - 08.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Gowy goshgy

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]