19:32

Saña ýazylan hatlardan

SAÑA ÝAZYLAN HATLARDAN

Heniz iñrik garalanok,
Sen aýnadan garanañok, -
Garganañok,
Neşe berip zülpleriñe,
Zybalanyp daranañok.

Hala ýalka, hala ýazgar,
Señ erkiñde porhan ýazlar.
Ýöne saña ýarananok,
Sebäp iñrik garalanok.

Köñül guşuñ -
Alyp huşuñ
Penjireden ötüp gidýär.
Hyýalyñda hurma kybap,
Dodaklarñy yşkbaz şemal,
Ýalap, ýalap,
Hemem ýañrap,
Ýadandan soñ meniñ kimin,
Aýbygadym öpüp gidýär.

Uçýar.
Uçup, hemem göçüp,
Köñül oda salýar seni,
Sen barybir Biribar däl,
Ýalkap-ýazgar ýaly meni.

Öz aýbym özüne ýetik,
Ýetik bir dowzaha çenli.
Başky söýgim - köýen söýgim,
Ýuwdarha dek ýuwdar meni.

Bilmedim, başym ýaşmydy,
Imrindim, yñranyp galdym.
Başdaşym, baky syrdaşym,
Ismiñ bagra ýazyp galdym.

Tä ölünçäm - bu barlykda,
Ähti-imanym meniñ.
Çäç bilenim, harmanyma,
Nur, myrat gümanym meniñ.

Seniñ bagtyñdan garaljak,
Iñrik neçün garalanok?!
Ilki söýgim uçup barýar,
Saña-maña garananok...

Hojaberdi BAÝRAMOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 320 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Hojaberdi Baýramow | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Самоуверенность / Goşgular - 10.02.2023
Kommunist / Goşgular - 27.01.2023
«Я прежде боролся, скорбел…» / Goşgular - 11.01.2023
"Näme bolsa, ýene bolsun şonçarak..." / Goşgular - 19.01.2023
«Милые спутники, делившие с нами ночлег!..» / Goşgular - 29.01.2023
Gideňsoň / Goşgular - 06.01.2023
"Bu ne apat, gazabymy Allanyň? / Goşgular - 12.02.2023
Ene / Goşgular - 10.02.2023
Mende başga, sende başga... / Goşgular - 23.01.2023
Пересветы / Goşgular - 08.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Şahymerdan  
81
Yadandan soñ meniñ kimin,
Aybygadym opup gidyar
++++

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]