13:45

Atsyz goşgy

ATSYZ GOŞGY...

Ýüz-gözüňden öpülendir niçeme,
Sorulandyr ak mämäňden – emjekden.
San-sajagy ýokdur gelip-gideniň,
Seni ogşan tapylar her künjekden.

Gujagyňda mekan tutup giden kän,
Duşdum seni mydam ýatlap ýörene.
Puluň bolsa çekinme-de baryber,
Gapyň ýapyk pulsuz elin serene.

Käteler hoş, kätelerem gussaly,
Adamlara paýlap ýörsüň lezzetiň.
Ýöne hiç kim bilmez özüňden başga,
Çekip ýören ýürek doly ezýetiň...

02.01.2023. (04:30-04:42.)
Категория: Goşgular | Просмотров: 365 | Добавил: Moderator | Теги: Allaýar Çüriýew | Рейтинг: 4.0/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Estagfurullaly bentler / Goşgular - 14.02.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Şert / Goşgular - 09.02.2024
Bu şäherde / Goşgular - 10.02.2024
Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 13.01.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 01.01.2024
Salam, Türkmenistan! / Goşgular - 01.01.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garadag  
128
Nobatguly ağada "Kemçiniñ ölümi" diýen gowy goşgy bardy.
Birinji bentde mämeden soñ emjek diýilip gaýtalanmagy birhili kapyýa üçin getirilendigini bildirip dur.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]