09:57

Dünýä belli türk ýazyjysy Ýaşar Kemalyñ aktrisa Gülriz Sururä lak atyşynyñ kyssasy

Категория: Ýatlamalar | Просмотров: 275 | Добавил: Gökböri | Теги: Ýawuz Rençberler | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Ýatlamalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 3
0
1 sylapberdimuhamov  
1428
Dünýa edebiýatynda nekrolog verildiler "Ýaşar Kemal ýaşar" diýip.

0
2 Ependi  
284
"Tanamadyk sylamaz" diýleni bolupdyr-da onda?) Ikisem belli şahsyýetler. Ýöne, olam özüni tanadaýmaly eken. Onda-da, ol gyz beter masgara edäýse nätjek birden? O tarapam bar.

0
3 MURGAP  
1401
Meşhur adamlaryñ adaty durmuş gatnaşyklaryndan gyzykly, başgalardan üýtgeşikligi tapmak meger edebiýatyñ gyzykly ugry bolmaly. Bir meşhur (hakyky manysynda)türkmen ýazyjymyz gurriñ beripdi şeýle gatnaşyklary barada. Gyzykly hem geñ. Yone gurriñi-de gyzyklandyrmakda iş bar.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]