16:14

Ylym-bilim hakynda nakyllar

YLYM-BILIM HAKYNDA NAKYLLAR

Akylyň bolsa, uzak ýola şöwür et, bilimiň bolsa, bilmedige öwret.

* * *
Bi­lim bi­len hik­met — al­tyn­dan gym­mat.

* * *
Bilmeýän zadyňy kitapdan sora.

* * *
Äle­miň gy­ra­gy bol­maz, yl­myň — çä­gi.

* * *
Akyl — yl­myň hy­ry­da­ry.

* * *
Alym gül ge­ti­rer, ary — bal.

* * *
Bi­lim­li — uçar, bi­lim­siz — ga­çar.

* * *
Hakyky zehin iki daşyň arasynda galsa-da sy­zy­lyp çy­kar.

* * *
Kitap okamaýan görýänini görer, kitap okaýan dünýäni görer.

* * *
Okamadyk öküner, dil gysgadyr, sakynar.

* * *
Öwrenmek bir hünär, öwretmek iki hünär.

* * *
Ylym al­mak — iň­ňe bi­len gu­ýy gaz­mak.

* * *
Ylym­syz bir ýa­şar, ylym­ly — müň.

* * *
Hü­när — akar bu­lak, ylym — ýa­nar çy­rag.

* * *
Işiň us­sa­sy — oka­mak.

* * *
Okadym diýme, bildim diý.

* * *
Ylym — aky­lyň ýa­ry­sy.

* * *
Ylym akyldan dem alar.

* * *
Ylym köp, ömür az, ge­re­gi­ňi al — daşa ýaz.

Taýýarlan: Maral YHLASOWA.
Категория: Sözler | Просмотров: 4987 | Добавил: Mahymm | Теги: Maral Yhlasowa | Рейтинг: 3.9/19
Awtoryň başga makalalary

Sözler bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 1
0
1 narusiteli2009  
1270
men 7.synpda okayan synplar arasynda yaryş bolyar (gowy nakyllar bar eken very nice)

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]