GÜÝZ PEÝZAŽY

Güýz paslynyň özboluşly görnüşi,
Aýlanyp-pyrlanyp şemal öwüsýär.
Sary reňk gurşapdyr, töwerek daşy.
Kä göwnüň galkynýar, kä ýürek gysýar.

Ba ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 349 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 02.09.2019 | Teswirler (4) | Теги: Azat Nurgeldiýew

"INE, GÖRERSIÑ..."

Harplar agladyp gördümi seni? Käteler ýeke özüň uzaga gitmek islediňmi? Näçe gezek arkaňdan ok atyp gördüler? Guşuň ganadynyň pasyrdaýşy ýaly, ýüregiň tebsireýärkä gana ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 409 | Добавил: Pegas | Дата: 02.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Sapa Hommadow

GÜÝZ GÜNÜDI...

Ýadyňdamy,
Güýz günüdi. Ikindi.
Saralan ýapraklar örtüpdi ýoly.
Şeýle bir howlukmaç gelýärdiň senem,
Göýä, garaşýanmy biläýen ýaly.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 401 | Добавил: Pegas | Дата: 02.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Sapa Hommadow

SENTÝABR SÄHERINIÑ SALKYNLYGY

Sentýabr säheriniñ salkynlygyndan
Mylaýym ýapraklañ mähremliginden
Doldurýaryn jigerimi-õýkenimi
Onsoñ ýüregimde hem-de ruhumda
üm ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 415 | Добавил: Nurdan | Дата: 02.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Ataol Behramoglу