ÝEGI BOLSAÑ-DA

- Sözle gözel didäm, söýüñde gadam,
Sözle gözellerden ýegi bolsañ-da.
Belent uçma, indererem howadan,
Sen bir kömür gözli hüýri bolsañ-da.

... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 321 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Garajaoglan

ERMENI GÖZELI

Margarita, eý, ermeni gözeli,
Ykbal bagş eýledi ajap pursady. ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 399 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.09.2019 | Teswirler (5) | Теги: Bäşim Ataýew

AÝ ASTYNDA BIR GURT UWLAR...

Aý astynda bir gurt uwlar,
Boz gurt uwlar, joşaryn men.
Munda ýaralam gutular,
Bäş ýyldyz, bir aý bilen.

Uzaklardan jogap ge ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 512 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.09.2019 | Teswirler (24) | Теги: Nejep Baýat

(MERHUM DOSTUMA...)

Şu sapar duşuşygymyzy arzuwlarymyzda geçireli, arzuw eden ýerimizde çaý içeli, biri-birimize içimizi dökeli. Hakykat bilen bu arzuwlarymyzy köýdürmäli. Diňe ikimiz bol ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 478 | Добавил: Pegas | Дата: 09.09.2019 | Teswirler (3) | Теги: Sapa Hommadow

DURMUŞYÑ DUZY GAÇYPDYR...

Durmuşyñ duzy gaçypdyr. Hemişe köçelerde ýaş-ýeleñler bolardy, ýaş ýigitler elleri gülli kimdir bir gözel gyz bilen suw çüwdürimli salkyn saýaly seýilgählerde du ... Doly oka»
Категория: Oýlanmalar | Просмотров: 562 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 09.09.2019 | Teswirler (3) | Теги: Has Türkmеn