HEÝKEL ÝASAMAGA SYNANŞYK

Aýsyz gije ýaly gara saçlarňy
sypalap-sypalap ýasadym, ýöne
saçlaryň derýa deý tolkunanokdy.
ýasadym derek deý rast aýaklarňy,
aýaklar ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 331 | Добавил: Mahymm | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Atamyrat Atabaýew

BIR TORBA GOŞ

Bä-ä-äý, şum habar çalt ýaýrar diýilýänleri çyn-ow. Polat aganyň ýogalanyny Rahmanyň eşidenine gaty gitse ýarym sagat bolandyr-da. Ýa o-da geçen däldir. Ol şol habary eşiden ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 338 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Maksat Hudaýguly

YHLAS

Çyrag bolup ykbalyňa,
mukaddes ojagyňa,
Ýüregimi pena edip,
şahandazyň bolmasam.
Togap edip, Käbä deňän
sahawat-saçagyňa,
Mährim gatyp, bu ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 298 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aýgül Pirliýewa

YKBAL

Durmuş başym aýlap taşlady her ýan,
Eneden-atadan aýyrdyñ, ykbal!
Bilmedim men munda nirlere barýan,
Ýolumdan galdyryp, sowuldym, ykbal!

Şadyýan ça ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 288 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwletnazar Işangulyýew

DURNA

Al asmanyň giňligin,
Güýzüň reňkin halaýan.
Ömrümiň her ýylyny,
Durna bilen sanaýan.

Boýun egip dünýäde
Höküm sürýän şol kada,
Gykuwl ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 369 | Добавил: shahyr1964 | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbannazar EZIZOW

GÜÝZ ÝAGŞY

Uzak gije ýagdy, dürüni döküp,
Düýn öýlän başlanan güýzüň ýagyşy.
Ýuwaşja pitikläp, aýnamy kakyp,
Oň ýüzüne çekýär täsin nagyşy

Menem ýarygije ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 264 | Добавил: shahyr1964 | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Azat Nurgeldiýew

ÝIGRIMI BÄŞ ÝAŞYM

O diýen bir özgerişlik ýok ýaly,
Öňkimden azajyk gowşapdyryn men.
Agaryp ugrapdyr saçymyň ýary,
Eýýäm ýigrimi bäş ýaşapdyryn men.

Ser s ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 333 | Добавил: Annagurban | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annagurban Annagurbanow

MEN SENI ŞEÝLE BIR DIÑLÄSIM GELÝÄR...

Görsene, günleriñ tiz geçişini,
Ol bize-de hökmün ýöredip bilýär.
Bilýäñmi, men saña aýtsam içimi,
Men seni köpüräk diñläsim gel ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 327 | Добавил: Mahymm | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Döwletnazar Işangulyýew

BEYAZ ELBISELI KADIN

KADIN:

Baş dönmesi hala geçmemişti. “İçtiğim en berbat kahve bu.”dedi. Garson kapanma saatinin geldiğini söyleyeli on dakika kadar olmuştu. Ama kalkmak i ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 331 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

CERRAHIN ÖLÜMÜ

BÖLÜM 1

Arabanın sinyal kolu takılmıştı yine. Ritmik ses yol boyunca beyninin içinde ötmüştü neredeyse. Müziğin sesini biraz daha açtı. Çok dakik bir insan olm ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 311 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Funda Menekşe

HİKAYE: KARDEŞ GİBİYDİLER

Kentsel dönüşüm sebebiyle içindeki son kiracının da apar topar boşalttığı tuğla duvarlı bir viranenin, eskiden yatak odası olarak kullanılan kısmında, dizlerinin ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 332 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

BİR SUÇ HİKAYESİ: ADAM UYANDI

Emre, otelin personel kapısından içeriye girdiğinde kat hizmetçisi kızlar yine kıkırdadılar. Delikanlı her gün yaptığı gibi onları görmezden gelerek yoluna d ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 310 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

KONAKTA SON PERDE

Tahir Bey, masasına kollarını dayamış, karşısındakinin konuşmalarını umursamadan sağ tarafındaki pencereden dışarıyı seyrediyordu. Vivaldi, Viva la Vida ezgisi odada kon ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 297 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

HİKAYE: OYUN

Komiser odaya girdiğinde havada asılı kalmış kahve kokusunu duyumsadı. Bu koku; uykusuzluğunu ve kafein ihtiyacını, bir de kan çanağına dönmüş gözlerinin sancısını yüzüne vur ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 314 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Funda Menekşe

AGATHA CHRİSTİE – KOLTUKTAKİ ÖLÜ

Koltuktaki Ölü, bence, Agatha Christie’nin en güzel romanlarından biri. Konusu, karakterleri ve kurgusu itibariyle, diğer bir çok kitabından daha fazla ön ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 351 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Esin Inji

ÇİZGİ ROMANLAR VE SERT POLİSİYE

Elle çizilmiş art arda gelen resimlerle bir hikayenin anlatıldığı, değişmez bir baş karakterin olduğu ve konuşmaların balon içinde verildiği bir anlatı tür ... Doly oka»
Категория: Detektiw proza | Просмотров: 266 | Добавил: Gökböri | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Esin Inji

SIWILIZIÝANYÑ TARYHYNDAN BIR PARÇA

Pikir edilşi ýaly, biziñ ata-babalarymyz bolan ilkinji adamlar ýolbars, gaplañ, möjek ýaly ýyrtyjy jandarlary eldekileşdirip bilmändikleri üçin olara ýa ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 435 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Eziz Nesin

"HUŞSUZ" KEMPIR

Ýaşaýan ýerim mikroraýon bolsa-da, irgözinden göçüp gelemsoñ oduk-budujak ekinmek üçin sygryñ dili ýaly ýerjagaz edindim. Walla, o ýeri maña uly güýmenje bolýar how!
... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 367 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

RUBAGY

Ýene moda girýär rubagy ýazmak,
Onuň her setiri – bir bagy ýazmak.
Ol şonuň üçinem rubagy borly,
Çar setiri ýazmak – çar bagy ýazmak.

Bir bagdan g ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 354 | Добавил: Мylayym | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Kerim Gurbannepesow

BUZA GAÇAN ÝÜREK

Päk söýgümden ýüz öwürip,
Gideňde gözümden ýitip.
Saňa ýüregmi soguryp,
Berjekdim, yzyňdan ýetip
Başarmadym, essim aýyp,
Ýykylamda buza ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: shahyr1964 | Дата: 30.09.2019 | Teswirler (5) | Теги: Azat Nurgeldiýew