21:01

Moskwadan görýärler

MOSKWADAN GÖRÝÄRLER*

(Baý döwletleriñ töhmetleri)

Gün dogsa äleme düşýär ýagtysy -
Baý döwletler Moskwadan görýärler;
Ýagtydan paý alsa belendi-pesi -
Paýlanany Moskwadan görýärler.

Zulum edip, milletleri basýarlar,
Urýarlar, sögýärler, dardan asýarlar,
Işçileriñ ýüzläp başyn kesýärler -
Iş taşlansa, Moskwadan görýärler.

Milleti gyrýarlar tüpeñ, top atyp,
Ýetim, ýesir edip, mal ýaly satyp,
Garşylyk görkezse biri baş tutup, -
"Bozgaklygy" Moskwadan görýärler.

Mazlumlar nalasy asmana ýetýär,
Içleri ot alyp, tutaşyp gidýär,
Moskow öz işinde, size näme edýär? -
Mazlum zaryn Moskwadan görýärler.

Ýurtbasarlar gabyrlaryn gazýarlar,
Ýarag bilen millet baryn ezýärler,
Keýpleri üçin milýon jana dözýärler, -
Ýene baryn Moskwadan görýärler.

Azatlyk gününiñ dañy atypdyr,
Aga-baýarlygyñ döwri ötüpdir,
Mazlum iller baý bogazyn tutupdyr, -
Bogulýan Moskwadan görýärler.

Maýadarlar günbe-günden gynanýar,
Möhleti azalýar, janlary ýanýar,
Çabalanýar, çar tarapdan synanýar, -
Jan ajygyn Moskwadan görýärler.

Ýanwar, 1929 ý.
_________________
Goşgy gysgaldylyp alyndy.
Категория: Goşgular | Просмотров: 171 | Добавил: Moderator | Теги: Mollamurt | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Lenç edilen nakyl / Goşgular - 05.02.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
"Diýdiñ: Gelin bolup görkezeýinmi?.." / Goşgular - 14.02.2024
Şert / Goşgular - 09.02.2024
Dostluk hakda / Goşgular - 18.02.2024
Nädip ýaşamaly?! / Goşgular - 13.01.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
Puluň başarnygy barada agymtyl goşgy / Goşgular - 10.01.2024
Çarwa arabyñ söýgüsi / Goşgular - 10.02.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]