08:40

Siziñki

SIZIÑKI

Ýer-suwdan paý alan garyp ýoksullar,
Agdaryñ, dönderiñ, ýer-suw siziñki.
Ýap gazyp, pel çekip, düzediñ ýerler,
Garyp zähmetkeşler, ýer-suw siziñki.

Reforma bir ýaşyn doldurdy geçdi,
Sansyz zähmetkeşin gözlerin açdy,
Süýthoryñ dilegi tersine düşdi,
Ynkylap miwesi - ýer-suw siziñki.

Traktor şereketini birleşip açyñ,
Täze durmuş isläp, köneden geçiñ,
Kooperatiwe üýşüp, çastnydan gaçyñ,
Güýç birgerip işläñ, ýer-suw siziñki.

Koşçynyñ soýuzyn asla ýatyrmañ,
Ýer-suwlar gaýdar diýip, göwne getirmäñ,
Güzeran düzediñ, bikär oturmañ,
Süýthorlara garşy göreş siziñki.

Işçi-daýhan birleş hemme işlerde,
Söýenşen ýykylmaz, bolsa her ýerde,
Zalymlar duşmandyr bize her derde,
Partiýanyñ dogry ýoly siziñki.

Okadyñ ýaşlary, ogul-gyz diýmäñ,
Koşça ýerleşdiñ, zähmetkeş goýman,
Okuw okañ, könä edip puşeýman,
Nadanlygy taşlañ, döwran siziñki!

Oktýabr, 1926 ý.

Mollamurt.
Категория: Goşgular | Просмотров: 84 | Добавил: Moderator | Теги: Mollamurt | Рейтинг: 3.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Siziñki / Goşgular - 30.01.2024
Aldawçynyñ pañ-pañy / Goşgular - 18.01.2024
"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024
Düýş hem ýagyş / Goşgular - 09.01.2024
Hasap / Goşgular - 18.02.2024
Ýedi ýassyn / Goşgular - 17.02.2024
Moskwadan görýärler / Goşgular - 30.01.2024
Kyrk ýaşa ýüzlenme / Goşgular - 03.02.2024
Käbir aýallara melek diýýäñiz / Goşgular - 04.02.2024
Sowuk söz / Goşgular - 31.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]