21:38

Düşe bilmen bu panynyň işine

DÜŞE BILMEN BU PANYNYÑ IŞINE...

Düşe bilmen bu panynyň işine,
Kimler gurap, kimleri gandyran dünýä.
Bagt guşun gonduryp birniň başyna,
Başga birne bela inderen dünýä.

Kimse iýdi ertiriniň gamyny,
Kimse tarhan gezdi, saýman soňuny.
Kimsäň altyn, kümüş alyp aňyny,
Kimsäni ähtinden dänderen dünýä.

Aam adamlar gulluk etdi haslara,
Beýikleriň gözi ýetmez peslere,
Bu jahanda goldaw berip meslere,
Hasapgähde oda ýandyran dünýä.

Kim çekmedi bu dünýäniň gamyny,
Her kimsäniň sanap bermiş demini.
Bir ojakda ýakyp janyň şemini,
Beýleki ojakda söndüren dünýä.

Azat, bu panydan alsaň manyny,
Ertä çykan tapabilmez düýnüni.
Ilki berip, azaplaryň känini,
Soňra bar azapdan dyndaran dünýä.

Azat NURGELDIÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 345 | Добавил: shahyr1964 | Теги: Azat Nurgeldiýew | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ода Анакреона / Goşgular - 07.02.2023
Jogabyny tapyp bilmedik sowalym / Goşgular - 08.02.2023
Ода LVI / Goşgular - 06.01.2023
M.A.Врубелю / Goşgular - 09.01.2023
Голод / Goşgular - 14.01.2023
«Среди верховных ритмов мирозданья…» / Goşgular - 18.01.2023
Русь гулящая / Goşgular - 05.01.2023
Atlar, itler, eşekler / Goşgular - 12.02.2023
Sönmezek umyt / Goşgular - 21.01.2023
«Опавший лист дрожит от нашего движенья…» / Goşgular - 15.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]