20:23

Langşonly ene

LANGŞONLY ENE

Onuñ kakasynyñ juwan ömrüni
Üzüpdir gelmişek pereñli soldat.
Derek boýly adamsynyñ böwrüni
Deşipdir Brodweýden iberlen jellat.

Hytaýly ganhoryñ ganly güllesi
Ýalñyz perzendiniñ ýarypdyr döşün.
Gabaklary gasyn-gasyn ol ene
Aglap gutarypdyr gözüniñ ýaşyn!

Säher bilen oba inen bombalar
Enäñ aýagynam ýolup gidipdir.
Mekdebi çagalañ ganyna boýap,
Onlap ýürekleri dilip gidipdir.

Ýatyr indi ene keselhanada,
Ýalñyz agtygyma tor köýnek örýär.
Çöşlenýär gök ýumak... Göge garylyp,
Saçynyñ agy deý ak sapak barýa.

Ene agtygyna tor köýnek örýä, -
Köýnegiñ döşünde akja kepderi.
Kepderi suratly köýnejik geýip,
Agtyjagy begendirer köpleri!

Ene agtygyna tor köýnek örýä,
Bir oturan şoñ ýanyndan galmaýar...
Ýöne enäñ şol körpeje gerçegin
Jeñbazlañ düýn neşter bilen kerçänin
Aýtmaga hiç kimiñ dili barmaýar...

1980 ý.

Annaberdi AGABAÝEW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 327 | Добавил: Нawеran | Теги: Annaberdi Agabaýew | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«В исканьи истины и бога…» / Goşgular - 14.01.2023
«Мой милый, будь смелым…» / Goşgular - 07.01.2023
Agşamlyk / Goşgular - 08.01.2023
Земля и море / Goşgular - 14.02.2023
Beýle ýagdaý bolmawersin her kimde... / Goşgular - 13.01.2023
Звезда полей / Goşgular - 02.02.2023
Atlar, itler, eşekler / Goşgular - 12.02.2023
«Душно в городе! Как только…» / Goşgular - 07.01.2023
Saňa / Goşgular - 06.01.2023
Buýan / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 2
1
1 Мylayym  
83
Örän täsirli goşgy eken.

1
2 Türkana  
305
göze  ýaş  aýlatdy  bu  goşgy... sad

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]