08:11

MÜŞGÜL ZAT ÝOK

***
Alysdaky gara bulut syrylyp,
Aý, ýyldyzly gije geçer düşege,
Gujagynda daň saz berýän säheri,
Altyn reňkin çaýyp çykar üçege.

Aşyk dünýe geler düýnki görküne,
Küýsegli nazarny ýaryna salar,
Söýginiň ýanynda müşgül zat barmy,
Arşdan Asman düşer, Ýer ýerden galar.
Просмотров: 362 | Добавил: Raýdaş | Теги: Allanazar Rejebow | Рейтинг: 2.0/1
Awtoryň başga makalalary

bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]