SÖÝJEK

Söýmek üçin bolmasa-da bahana,
Söýjek, söýmek üçin indim jahana,
Adyñ alyp ýörsem mydam dahana,
Aýyp görme, näme söýmek telekmi?

Meñ üçinä sen hem ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 520 | Добавил: Gumlygelin | Дата: 16.02.2019 | Teswirler (6) | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa

MEN DÜNÝÄNI DÜZETJEKDIM...

Men dünýäni düzetjekdim,
Eden arzuwym puç boldy.
Ýaş wagtym ölüp gitjekdim,
Bolmady.
Soňam giç boldy.

Gözedürtme gijelerde
D ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 548 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Orazgylyç Çaryýew

■ IKI KENAR ROWAÝATY

Sumbaryň sag kenarynda
otyr mähriban obam,
Sumbaryň sol kenarynda
ýatyr eýran obasy.
Sag kenarda bir dogan,
sol kenarda bir dogan,
A ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 836 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allaýar Çüriýew

IKI SANDYK ROÝBA-ROÝ...

Halk döredijiliginiň esasy žanrlaryndan biri bolan toý aýdymlary çeperligi, ýatda galyjylygy bilen halk aňyna berk ornaşyp, hakyda arkaly biziň döwürlerimize gelip ý ... Doly oka»

Категория: Halk döredijiligi we rowaýatlar | Просмотров: 434 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa

ŞAHYR BEGMYRAT USSAÝEWE

Iller köşk salynyp, haýdaşyp ýörkä,
Sen hütdük jaýlarda edýärdiň mydar.
Jäjekler alanda kitabyň ornun,
Sen kitabyň gamyn etdiň byradar.

Maş ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 483 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.02.2019 | Teswirler (1) | Теги: Allaýar Çüriýew

AKADEMIK BAÝMUHAMMET GARRYÝEW GÖRNÜKLI MAGTYMGULYŞYNAS

Özüniň altmyş ýedi ýaşynyň tutuş elli iki ýylyny  türkmen ylmyny ösdürmeklige,  dünýä ýaýmaklyga bagyşlan akademik Baýmuhamm ... Doly oka»

Категория: Magtymgulyny öwreniş | Просмотров: 498 | Добавил: Нawеran | Дата: 16.02.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gurbanjemal Ylýasowa