06:35

SYRDAŞYM

SYRDAŞYM

Indi syrdaşym öz göwnüm,
Maňa ikilik edenok,
Meniňem yasanok bognum,
Çäginde daşa gidemok.

Hyýalyma gelen zadyň,
Seljerýäs niýetin bile,
Bileje alýarys badyn ,
Düşmejek bolýarys dile.

Haýyr-sogapdan daşda däl,
Kän işimiz ýok gep bilen,
Nebsimiz hetden aşa däl,
Goham edemzok nep bilen.

Mydam üstümiz agramly,
Gaçmany bilemzok kyndan,
Biziň içimiz armanly,
Duýlasymyz gelýär çyndan.

Просмотров: 384 | Добавил: Raýdaş | Теги: Allanazar Rejebow | Рейтинг: 4.0/2
Awtoryň başga makalalary

bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]