ÝÜREGIM ÝALÑYZ

Kämil bolmadyk ýaşlyk başymda,
Jahyl körlügini görkezdi aýdyň.
...Men ýene söýgümi aklyma salyp,
Özümçe içimden hiňlenýän aýdym.

Sen söýer ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 418 | Добавил: ahallydan | Дата: 11.03.2019 | Teswirler (1) | Теги: Amangözel Gurbanowa

The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 422 | Добавил: Bagabat | Дата: 11.03.2019 | Teswirler (0)

The material has been deleted by the copyright holder.
Просмотров: 545 | Добавил: Bagabat | Дата: 11.03.2019 | Teswirler (22)

IKI JIGIME MASLAHAT

Owal ahyr bu dünýäde,
Maňlaýyňyz çüwen bolsun!
Dogan diýiň ýakyn ýa:da,
Kömegiňiz degen bolsun!

Çuň derýada ýüzüň mäkäm,
Gürläp ... Doly oka»

Категория: Goşgular | Просмотров: 338 | Добавил: ahallydan | Дата: 11.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Amangözel Gurbanowa

ÝARTYGÜMMEZ KÜMMETI
    
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan – Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» ýylynda ýurdumyzyň ähli pudaklarynda, şo ... Doly oka»

Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 348 | Добавил: Нawеran | Дата: 11.03.2019 | Teswirler (0) | Теги: Arzuw Garataýew