19:04

Gar adamsy

GAR ADAMSY

Hemmeler “Gar adam” ýasanda gardan,
Men örän isledim “ýasaýsam” diýip –
Uzaklaşyp barýan kişini – ýardan,
Alys düşen äri namysdan-ardan.
Küle siňen gyzy – misli bir dürden.
Bir şatlygy – enesizi güldüren.
Ol söýgini – bakylygyn bildiren.

Ilki gezelençde saz bolan heňi,
Goşgy hem sözara ikiçäk jeňi.
Şeýle-de, gaş asty nokat deý meňi,
Päkize nazarly seredýän Seni.

Wagtyň ýatlamada doňup galyşyn,
Dogman, giden çagaň – enä nalyşyn.
Bir hassanyň gök çaýdan der tapyşyn,
Balyklaryň ummandan dür tapyşyn.
Sary Günüň gar üste zer sepişin,
Bir ýalanyň iki işigi ýapyşyn.

Göwne ornan kinäň ylla ýarysyn,
Söýginiň ÿürekde çiten halysyn.
Adalatyň hemrasy ol – karysyn,
Ine şularyň barysyn,
Ýene kän zady.
Gardan şekil edip, guwanjakdym men.
Erejegi akla gelip, şobada
saklandym,
wah, ýogsa, oňarjakdym men…

Ogulşirin GURBANOWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 397 | Добавил: Мylayym | Теги: Ogulşirin Gurbanowa | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«В последний раз зову Тебя: явись…» / Goşgular - 13.02.2023
1-nji sentýabr duýgulary / Goşgular - 06.01.2023
Deprem Ve Tedbir / Goşgular - 13.02.2023
Saňa duşup... / Goşgular - 06.01.2023
«Разгадал я, какие цветы…» / Goşgular - 09.02.2023
Gyş arzuwy / Goşgular - 16.01.2023
По поводу сборников «Русские символисты» / Goşgular - 22.01.2023
В вертепе / Goşgular - 01.02.2023
Я дома / Goşgular - 05.01.2023
Осёл в уборе / басня / Goşgular - 14.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]