22:06

Global feminist we rewolýusioner ikona: Frida Kalo

Категория: Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty | Просмотров: 193 | Добавил: Gökböri | Теги: Wahap Aýdogan | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Şekillendiriş we heýkeltaraşlyk sungaty bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 4
0
1 Jeksparro  
405
Kinofilmini görüpdir. Ýalňyşmasam Jhonny Deppiň kinofilmleriniň arasynda goýmandy...

0
2 Garadag  
128
Hawa, menem şol filmi gördüm gerek, Frida hanymyň şkafda söýüşýän ýeri we tramwaýyň awariýasy ýadymda galypdyr. Film boş bir zat bolaýmasa, ýöne men Markesiň "Mergi döwri söýgi" romany esasynda düşürilen filmem halamandym.

0
3 Moderator  
1471
"Men suratkeş bolup doglupdyryn" diýip biljek derejede özüniñ kimdigini bilýän, "Men doglamda jelep bolup doglupdyryn" diýip biljek derejede-de açyk sözli, batyrgaý zenan...

0
4 Garadag  
128
Bu ýagdaý kädaýym käýerde bolaňňaç hadysa aýallar erkekleşýär. Androgen mäzleri ösüp, sesi ýognap giden erkekpisint aýallar bolýandyr, meň pikirimçe tebigatam olara zabun daran, durmuşda hem kynçylyk baryny görýär olar. Sebäbi zenana mahsus näziklikden zerreçe ýok-da biçärelerde.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]