08:54

Lenç edilen nakyl

LENÇ EDILEN NAKYL

Adam pahyr çig süýt emen,
Bilýän,
Asyl oň özi bir bisabyr.
Bişirip bererdi dözmeziň eneň,
Şu sözi diýjegňi bilende eger.

Ynsan köňli kerwensaraý mysaly,
Onda ýüz-müň güman düşläp geçermiş.
Gör-bak, süýtde agzy bişen ynsany,
Soň sowuk suwa hem üfläp içermiş.

Sylapberdi MUHAMOW.

08.10.2017.
Категория: Goşgular | Просмотров: 121 | Добавил: Moderator | Теги: Sylapberdi Muhamow | Рейтинг: 3.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Suratkeş / Goşgular - 26.01.2024
Ömrümiñ manysy bolmaly zenan / Goşgular - 05.02.2024
Kyrk ýaşa ýeteniñde / Goşgular - 03.02.2024
At galar / Goşgular - 11.02.2024
Rubagylar / Goşgular - 01.01.2024
"At bilen kowalap gördüler ony..." / Goşgular - 01.01.2024
Käbir aýallara melek diýýäñiz / Goşgular - 04.02.2024
Tilki bilen üzüm / basnýa / Goşgular - 10.01.2024
...Fewral, heniz gyş / Goşgular - 06.02.2024
Siziñki / Goşgular - 30.01.2024

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]