19:54

Rubagylar

Категория: Goşgular | Просмотров: 106 | Добавил: Moderator | Теги: Oguljennet Nazarowa | Рейтинг: 4.7/3
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ýogaldy / Goşgular - 05.05.2024
Magtymguly Pyragynyñ 300 ýyllygyna / Goşgular - 16.06.2024
Öýke eýleme / Goşgular - 23.06.2024
Rubagylar / Goşgular - 26.05.2024
Her döwür - bir döwür / Goşgular - 17.07.2024
Mähremlikden nyşan sen... / Goşgular - 08.05.2024
Ak buýnuzly ak maral / Goşgular - 01.01.2024
Durdy han / Goşgular - 12.06.2024
Ilim ajap / Goşgular - 31.05.2024
Içgepletme / Goşgular - 12.05.2024

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garadag  
128
Kär-hünär saýlanda nyşandan bolsun- diýen setirler düşnüksiz.
Mejnun bolup köýüp meniň yşgymda - diýip başlanýan rubagyda kapyýalar gaty gowşak.
Gaşlaryma gar ýagsa, özümden sora- diýen setirler bilen başlanýan rubagyda bogun sanlary artykmaç.
Eneleň dogasy jennet adama - diýen setirdäki adama sözüniň ýerine aýdyljak bolunýan pikiriň düşnükli bolmagy üçin «Eneleň dogasy balasyna bagt» diýen ýaly bir söz alaýmaly eken.
Toplumdaky iň soňky rubagynyň birinji setiirinde bir ýalňyşlyk bar. Umuman, rubagylaryň many-mazmun derejesi barada hiç zat aýtmanymyzda hem, harp ýalňyşlary ep-esli bar eken. Hormatly mugallym şahyramyz türkmen dili we edebiýaty dersleri boýunça bilim berýän bolmaly meniň bilişimçe.
Awtora üstünlik arzuw edýärin!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]