19:28

"Geçmiş, haýyş..."

"GEÇMIŞ HAÝYŞ..."

Ýyllaň yzy hakydamda gatapdyr,
Ýatlamalar duwlanypdyr düýnüme.
Meň geljege örän gidesim gelýär,
Geçmiş, haýyş, indi artyk güýmeme.

Sahypasy täzelensin ömrümiň,
Kir-kimirden, goý, päklensin kalbymam.
Günler, süpür ajy ýatlamalary,
Ine, ýanan ýürek seňki! — Al munam!

Hawa, ýürek ýanan...
Häli-häzirem
Gözümi ýaşardýar hijran yzasy.
Söýenligim üçin jebir çekdim men,
Söýgim üçin berdi ykbal jezasyn.

Aýralyga çenli çydady ýürek,
A soň...
Soňam çydaberdi (neýlesin?!)
Ýöne bir gün güýz ýeline ykjadyp
Başyndaky täp-täzeje öýmesin,
Täze gelin sataşanda pete-pet,
Doňup galdy...
Soň uwlady ses edip...
Hatda, şol gün Günem, ýelem aglady,
Ýüregimiň ejirine esedip...

Her güýz gelip, köne ýaram gozgaýar,
Ýakan melek gelip girýär aklyma.
Meň geljege örän gidesim gelýär,
Geçmiş, haýyş, indi artyk saklama.

Sapa HOMMADOW.
Категория: Goşgular | Просмотров: 396 | Добавил: Pegas | Теги: Sapa Hommadow | Рейтинг: 4.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

В вертепе / Goşgular - 01.02.2023
Стихи, сочиненные в день моего рождения / Goşgular - 27.01.2023
Голос города / Goşgular - 03.01.2023
Они моих страданий не поймут / Goşgular - 15.01.2023
Umytsyzlyk... / Goşgular - 13.01.2023
Амалтея / Goşgular - 15.02.2023
Keçe kakaňda / Goşgular - 15.01.2023
«Весна несла свои дары…» / Goşgular - 14.01.2023
К Кюхельбекеру / Goşgular - 18.01.2023
На дне преисподней / Goşgular - 12.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Tasirli

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]