10:56

Gözlerime ilmersiň

***
Menem bir gün seniň ýaly bolaryn,
Özüň idemeseň idäbem durman,
Özge birniň gözlerine dolaryn,
Onsoň ölüp-öçüp küýsäbem durman.

Şondan soňra özüňe-de belli bor,
Nä hyýalda gezdireniň aý-günläp,
Zada garaýşyň-da telli-pelli bor,
Ýörersiň myş-myşly gürrüňler diňläp.

Göwnüňe-de geler her hili zatlar,
Üýtgän ýaly bolar adamlaň bolşy,
Ýadyňa-da düşer kän zat, kän atlar.
Tersleşen ýaly bor Aý, Günüň dogşy.

Illeriňem saňa nebsi agyrmaz,
Duýan bolmaz dünýä sygman ýörşüňi,
Halyň niçik diýip hiç kim çagyrmaz,
Bilen bolmaz aglap jiger ýarşyňy.

Ýüregiň agyrly gezersiň mydam,
Lukmanlara ýüz tutubam bilmersiň.
Delmuryp çar-ýana goýaňda gadam,
Senem meniň gözlerime ilmersiň.
Категория: Goşgular | Просмотров: 414 | Добавил: Raýdaş | Теги: Allanazar Rejebow | Рейтинг: 3.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«К излогам гор душа влекома…» / Goşgular - 12.02.2023
«Первородство – на сиротство!..» / Goşgular - 12.01.2023
Janserek / Goşgular - 08.01.2023
Петербургская ночь / Goşgular - 14.01.2023
Графу А.В.Олсуфьеву / Goşgular - 14.01.2023
Одиночество / Goşgular - 25.01.2023
Февраль / Goşgular - 31.01.2023
Gorky / Goşgular - 06.02.2023
Сочувственное послание Сарре, графине Джерсей, по поводу того, что принц регент возвратил ее портрет м-с Ми / Goşgular - 10.01.2023
Е.Д.Дункер / Goşgular - 27.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
1
1 Raziýe_Soltan  
16
Gayta gayta okamana degyan gosgy....

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]