15:38

Salama geldim

SALAMA GELDIM

Günde şol bir zaman, daňdan pillesi,
Oýardy atamyň azannyň sesi.
Käbäm bilen kyblam guran külbesi,
Saňa bu gün ýene salama geldim.

Ejem bilen kakam werzişdi işe,
Dek öten agşamam girensoň düýşe,
Onsoň diňe seni edinip pişe,
Saňa bu gün ýene salama geldim.

Agam, iki inim, birem gyz uýam,
Size-de bu sözlem aýandyr-aýan.
Eý, durmuş mekdebim, edebim-haýam,
Saňa bu gün ýene salama geldim.

Ejem janyň suwa basan çöregin,
Ýatlap ýene şol arzyly höregim,
Özi bilen alyp galan ýüregim,
Saňa bu gün ýene salama geldim.
Категория: Goşgular | Просмотров: 294 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Annageldi Källiýew | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Зимний час / Goşgular - 03.02.2023
Abdalyň oýy / Goşgular - 10.01.2023
По поводу сборников «Русские символисты» / Goşgular - 22.01.2023
Ikimize-de sorag / Goşgular - 07.01.2023
«Мрачна моя тюрьма, – за крепкими стенами…» / Goşgular - 17.01.2023
К 16 января 1814 года / Goşgular - 16.01.2023
Deprem Şiiri / Goşgular - 13.02.2023
Mende başga, sende başga... / Goşgular - 23.01.2023
«Нисходит сумрак ночи бледной…» / Goşgular - 31.01.2023
Bagbanym / Goşgular - 06.01.2023

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Garaýolly  
27
Шахыр хак айдяр. Oyli-ishikli bolan ogullar nirede gonsalarda ata-enañ guran ojagyny kuyseyar.

0
2 Мylayym  
83
"werziş" sözi nämekä?

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]