04:34

Ýürekdeşe

ÝÜREKDEŞE

                         O.Nazarowa

Gelip ýürek tarym kakan,
Seniñ mähriñ ýazlarmy ýa!?
Señ göwnüñe güller dakan,
Doguldygyñ yazlarmy ýa!?

Güllerden alyp görküñi,
Maýyl etdiñ sen her kimi,
Kalba çaýyljak zer kimin,
Gözledigiñ sözlermi ýa!?

Sözleriñe teşneleri,
Kalba barýan çeşmeleri,
Gül deý göwni keşdeleri,
Yzladygyñ yzlarmy ýa!?

Ygşyldanda sährañ güli,
Çawuş çaksa bahar ýeli,
Awara bulutlar ýaly,
Göwnüñ syrdaş gözlärmi ýa!?

Göwnüñ syrdaş küýsäninde,
Kalbyñ mähre suwsanynda,
Gel,sözleşip gowzaýynla,
Saña beslän sözlermi ýa!

Gyzylgül Annagylyjowa.

Категория: Goşgular | Просмотров: 447 | Добавил: Gumlygelin | Теги: Gyzylgül Annagylyjowa | Рейтинг: 4.5/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«В полуночной тиши бессонницы моей…» / Goşgular - 03.01.2023
«Когда б могла душа на миг с себя стряхнуть…» / Goşgular - 08.01.2023
Gideňsoň / Goşgular - 06.01.2023
Bolsa şol gün... / Goşgular - 18.01.2023
Встреча / Goşgular - 12.01.2023
Вечер в Ницце / Goşgular - 10.02.2023
Уллин и его дочь / Goşgular - 10.01.2023
На дне преисподней / Goşgular - 12.01.2023
Eger... / Goşgular - 25.01.2023
"Beýnimiň içinde gopgun turzuşyp..." / Goşgular - 14.01.2023

Teswirleriň ählisi: 3
1
1 Gumlygelin  
8
@Mylaýym jan!!! bu gün saña doglan günüñde göwnümden sözleriñ iñ ýagşysyny besledim.Mylaýymlygyñ bilen ýüregmize hemişe ýylylyk çaýýansyñ uýam.Bütin ömrüñi bagtyñ derýasynda,asudalyk gaýgynda ýüzüp geçmek nesip etsin.Ýagşy niýetleñ ýaran bolup janyñ sag,ömrüñ uzak bolsun uýam!!!

1
2 Мylayym  
83
Başymy Göge dirediňiz mähribanlar! Ähliňizi Alla öz penasynda aman saklasyn!

0
3 Durdyyewа  
132
Owadan güle owadan goşgy.Uzak ýaśa Mylaÿym.Ýylgyryş ýaranyn bolsun hemiŝe!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]