02:39

Eneñ-atañ dakan ady üýtgedilmese ýagşy

Категория: Edebi makalalar | Просмотров: 486 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Tatar Üýşmekow | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Edebi makalalar bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Adalat19  
3
Şu döwür at çalyşmak moda diýälermi? Mysal üçin Hajy Ýazmämmedow, (at gazanan başgy) indi Guwanç Ýazmämmedow bolupdyr...

0
2 Wirus  
Narmalny adamyñ adyny tutsana dost. Hajy diydi, Hemra Rejebow diydi, yene name diydi, at familiya uytgedip yoren birtopar bagşysumak enesi yalamadyklar.

0
3 1234  
Dogrudanam öñler Porsy, Güjük, Köpek ýaly atlar bardy. Şol adamlar öz atlaryndan utanýardylar.
Edil häzir-ä şolar ýaly at goýýan bardyr öýdemok, ýöne Porsyýew, Güjükow, Köpekow familiýala köp gabat gelip bolýar.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]