18:47

Agamyñ ýagty ýadygärligine...

AGAMJAN

Göresimiz gelse seni agamjan,
Ajy gözýaşlara dolýar gözlerim.
Yatlanymda göýä geläýjek ýaly,
Gagşap gidýä dahanymda sözlerim.

Nerkes gözleriñi gum dolduranda,
Atañ-eneñ bagry girýan aglady.
Gamly geçmişlere dönen suratlañ
Doganlaryñ jigerini daglady.

Meger, takdyryñda hak söýgi diýip,
Jan bermeklik bardyr dik tutup seriñ.
Ýalany köp, hakykaty az dünýäñ,
Ortasynda jennet bolsun señ ýeriñ.

Güller REJEPBAÝEWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 366 | Добавил: Selena | Теги: Güller Rejepbaýewa | Рейтинг: 3.5/2
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Плач Ярославны / Goşgular - 05.01.2023
«Когда б могла душа на миг с себя стряхнуть…» / Goşgular - 08.01.2023
On bäş ýara / Goşgular - 20.01.2023
Süýnen ýyldyzym / Goşgular - 06.01.2023
Söýginiň güýji / Goşgular - 07.01.2023
Mende başga, sende başga... / Goşgular - 23.01.2023
"Gara syýa bilen ýazyldy..." / Goşgular - 03.01.2023
Пьянюгину / Goşgular - 08.01.2023
Северная берёза / Goşgular - 15.01.2023
Осёл в уборе / басня / Goşgular - 14.02.2023

Teswirleriň ählisi: 9
1
1 Garaýolly  
27
Her sozi kalpdan cykan ajy gozyashyñ damjalaryna owrulupdir. Yakyn kishiñ baky ayralygynyñ yzasy, eysem, gozden bili yar ahyry!

0
2 Garaýolly  
27
,, bilinyar,,

0
3 Garaýolly  
27
Yatan yeri yagty bolsun.

0
4 Мylayym  
83
Alla rehmet etsin!

0
5 Gumlygelin  
8
Jaýy jennet bolsun.Ýakynlaryna Alla giñlik bersin.

0
6 Gurban  
24
Alla rehmet etsin iman baýlygyny bersin. Yzyndakylara sabyr, giňlik bersin.

0
7 Hаwеrаn  
245
Goşgy gowşak görünýänem bolsa, "Gagşap gidýä dahanymda sözlerim", "Yalany köp hakykaty az dünýäñ" diýen ýaly agramlyja setirleriñ barlygy awtor öz üstünde işlese okyjylara gowy goşgulary peşgeş berjegine yşarat edýär.

0
8 Selena  
313
Sag boluñ aýdanyñyz gelsin...:(

0
9 jumagylyjovao  
88
Jaýy jennet bolsun! Allajan üstünden rehmet nuruny diňdirmän ýagdyryp dursun! Ýakynlaryna Alla kuwwat bersin!

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]