14:48

Bagtyň bolsun mensiz

BAGTYÑ BOLSUN MENSIZ

Şondan soň aýryldyk, görmedik asla,
Ne-de sen hakynda ýatlandy gaýdyp.
Güneşe suw sepip sowatjak bolduk,
Isledik aýrylmak ýalňyzja galyp.

Seni dünýämden kowdum düýpleýin,
Ýeke ýatlamada galmady mende.
Biz hamala söýgä düşünen däl-de
Aýrylmagy islän ýalydyk munda.

Ýyllar geçdi, undulypdy geçmişim,
Senli sahypalam ýyrtylan ýaly.
Emma seniň bir gün özgäni söýüp,
Gidýäniňe ruhum köýüpdi saly.

Wepasyz duýgyny çykaryp bilmän,
Aklymdan hiç hili gitmediň kemsiz.
Aýtmak agyr boldy arzuwy ýene:
"Bolýan bolsa bolsun - BAGTLY MENSIZ".

✍ Amangözel Gurbanowa

Категория: Goşgular | Просмотров: 444 | Добавил: ahallydan | Теги: Amangözel Gurbanowa | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Мрачна моя тюрьма, – за крепкими стенами…» / Goşgular - 17.01.2023
М.Н.Коншиной / Goşgular - 13.02.2023
Уллин и его дочь / Goşgular - 10.01.2023
"Beýnimiň içinde gopgun turzuşyp..." / Goşgular - 14.01.2023
Новогодняя / Goşgular - 15.01.2023
Сочувственное послание Сарре, графине Джерсей, по поводу того, что принц регент возвратил ее портрет м-с Ми / Goşgular - 10.01.2023
А.Л.Бржеской / Goşgular - 28.01.2023
«День идёт…» / Goşgular - 08.01.2023
«Ветер звонок, ветер нищ…» / Goşgular - 14.01.2023
На дне преисподней / Goşgular - 12.01.2023

Teswirleriň ählisi: 3
0
1 Gumlygelin  
8
Ikinji bendiñ birinji setirinde bir bogun kem.Olam okan wagtyñ çalaja bildirýä.

Seni öz dünýämden kowdum düýpleýin-diýse deñleşýär.

0
2 Gumlygelin  
8
Amangözelimiz gün-günden kämilleşýär.Tüweleme.

0
3 Gumlygelin  
8
Eýesimi? Eýesi zordur-la.Alyp çykar -la.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]