10:32

Gussaly ýürek

GUSSALY YÜREK

Söýgä düşmez gussa doly ýüregim,
Derek tapman kän kösendi ykbaldan.
Maňa sowgat edip ýaşlyk günlerin,
Kän soldurdy geldi-geçer ykmanda.

Ýanan ýürek ynamsyzlyk sorady,
Adama garaýşym üýtgedi birden.
Kä ynam gitdi käte ynananym,
Şonuň üçin girmedimmi setirden.

Ýazma diýiň gussa doly goşgular!
Diýiň ýene ykbalyňdan nalama!!!
"Kösenersiň, öwrenersiň" diýiň siz:
"Ýykylan ýerinden turman aglama!"

Bakyp töwerege GUSSALY ÝÜREK,
Ajy ýaşda ýeňläp otyr gursagym.
...Häzirem ynamly soraýan sizden,
Haçan ýeter şatlanmaly pursadym.

✍Amangözel Gurbanowa

Категория: Goşgular | Просмотров: 431 | Добавил: ahallydan | Теги: Amangözel Gurbanowa | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Снег / Goşgular - 14.01.2023
Эпитафия себе заживо / Goşgular - 06.01.2023
Sönmezek umyt / Goşgular - 21.01.2023
Süýnen ýyldyzym / Goşgular - 06.01.2023
Geçdigiçe geň göremok / Goşgular - 24.01.2023
«Тому, кто с верой и любовью…» / Goşgular - 04.01.2023
Serimsal / Goşgular - 07.01.2023
Üzärlik / Goşgular - 06.01.2023
"Näme bolsa, ýene bolsun şonçarak..." / Goşgular - 19.01.2023
«Туман скрывает берег отдалённый…» / Goşgular - 12.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]