13:03

Bagyşla, ýürek!

BAGYŞLA, ÝÜREK!

Bagyşla, sen meni,
Bagyşla, ýürek.
Men gezip bilmedim seni aglatman.
Gylyç syryp goragyňa çyksamam,
Ýok, alyp bilmedim ýalna daglatman.

Söýdüm, ýürek,
Söýdüm, däliräp söýdüm.
Sowuklyk tapmadym, tapmadym seriňe
Dalaş gurdum gara gijeler bilen,
Çydamanlar çykdym iňňillileriňe.

Söýdüm ýürek,
Söýdüm, dälliräp söýdüm,
Geçdim, gitdim bilýän säginmelerden.
Gyzygy nedir muň, yňdarlap gitse,
Ötýän eken adam çykan bilmeden.

Söýdüm, ýürek,
Söýdüm, däliräp söýdüm,
Bir närse ýigidiň çekdirdi perýat.
Gaşladym dünýäniň bolan gyzygyn,
Gözlerime inmedi ondan başga zat.

Gözel ŞAGULYÝEWA.
Категория: Goşgular | Просмотров: 410 | Добавил: Мylayym | Теги: Gözel Şagulyýewa | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Ода Анакреона / Goşgular - 07.02.2023
«Нет, не могу я видеть вас…» / Goşgular - 05.02.2023
На смерть А.В.Дружинина / Goşgular - 19.01.2023
Deprem Ağıtı / Goşgular - 13.02.2023
«Там, в полусумраке собора…» / Goşgular - 14.01.2023
,,Ak gar ýagyp..." / Goşgular - 17.01.2023
«И ночи и дни примелькались…» / Goşgular - 12.01.2023
«Речи несмелых признаний…» / Goşgular - 18.01.2023
Pyşbaga bilen içýan / Goşgular - 06.01.2023
Atlar, itler, eşekler / Goşgular - 12.02.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]