17:46

Durmuş düzgüni

DURMUŞ DÜZGÜNI

(Ilkinji goşgularymdan biri)

Oturyp oýlandym, gündizden gijä
Belki meňki ýalňyş bilmedim onam.
Ýöne welin düşünmedim bir zada,
Näme üçin kyn sada bolmak dünýäde?

Ene diýer "Jan çagam dogry ýoldan çykmagyn",
Ata diýer "goç ýigit öz hakyň gidirmegin".
Hakam gerekdir welin dünýedeki zerur zat,
Dogruçyl we arassa bolmalydyr adamzat.

Gulak asyñ siz maña: durmuşyň oýny kändir,
Adamzady bozýan hem ýekeje erbet päldir,
Ýene aýdyp otursam, aýdara da zat kändir.
Adamyñ tapawudy, bardyr onuň aň pikiri.
Категория: Goşgular | Просмотров: 123 | Добавил: nuray | Теги: Nuraý Meredowa | Рейтинг: 3.0/4
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Конечно, вредно пользам государства…» / Goşgular - 30.01.2023
Милая дева, зачем тебе знать, что́ жизнь нам готовит…» / Goşgular - 28.01.2023
Beýle ýagdaý bolmawersin her kimde... / Goşgular - 13.01.2023
Памяти С.Я.Надсона / Goşgular - 24.01.2023
Ода на прибытие из Голстинии и на день рождения великого князя Петра Феодоровича 1742 года февраля 10 дня / Goşgular - 10.02.2023
«Свободно шея поднята…» / Goşgular - 10.01.2023
«Всё настоящее ничтожно…» / Goşgular - 26.01.2023
Gar ýagan güni... / Goşgular - 10.01.2023
«Женский голос – он прозрачен…» / Goşgular - 27.01.2023
«Милые спутники, делившие с нами ночлег!..» / Goşgular - 29.01.2023

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 sylapberdimuhamov  
1428
Awtoryň "ilkinji goşgularyndan birini" gowşak gördüm. Tema babatda hem gowşaklyk edýär welin, goşgynyň tehnikasy, kapyýa, bogun san, sözlem düzlüşi we başga taraplardan entek okyjylar köpçüligine ýetirerden kämil däl hasaplaýaryn.
Ýaş şahyr göwnüne almasyn. Men oňa üstünlik arzuw edýärin.

0
2 nuray  
1600
Yok, zyýany yok. Özümi kämilleşdirerin :)

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]