00:26

Gözellerden bilerin

GÖZELLERDEN BILERIN

Näler gelse meniñ garyp başyma,
Ilden däl-de gözellerden bilerin.
Olar girer gijelerde düýşüme,
Yslaryny ter güllerden alaryn.

Dagdan daga, ýaýalarda gezdigim,
Galam alyp dessanlaryn ýazdygym.
Ýat illerde jöwlan urup gezdigim?
Islänimi dilberlerden dilärin.

Saralsa-da dökülmeýär pazylym,
Köñül diýer diýar-diýar gezelim.
Soýum türkmen, türkmen bolsun gözelim,
Öläýsem men ol illerde ölerin.

Garajoglan, gezer çeşme başynda,
Arzym bardyr dilberleriñ gaşynda.
Munuñ üçin gezer köñül hoşunda,
Hoş gal, ýarym, belki döner gelerin.

■ TÜRKMEN GYZY

Ala gözli türkmen gyzy
Çeker gider göçlerini.
Daramyş, gerdene dökmüş
Altyn ýüpek saçlaryny.

Hatartnda guba maýa,
Jemalyn meñzetdim Aýa,
Ak göwsüne çekmiş saýa,
Bezär gider başlaryny.

Garajaoglan, gyz söýmüş,
Ak göwsi göwsüne degmiş,
Kümüşçi ussalar egmiş
Ýaryñ helal gaşlaryny.

GarajaOGLAN.
Категория: Goşgular | Просмотров: 356 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Garajaoglan | Рейтинг: 0.0/0
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Pyşbaga bilen içýan / Goşgular - 06.01.2023
«Взгляни: небесный свод безоблачен над нами…» / Goşgular - 20.01.2023
Sönmezek umyt / Goşgular - 21.01.2023
Колыбельная / Goşgular - 13.02.2023
Lukmanym sähra / Goşgular - 06.01.2023
«Ныне, полный блаженства…» / Goşgular - 15.02.2023
В эти дни / Goşgular - 05.02.2023
В вертепе / Goşgular - 01.02.2023
Бальмонт / Goşgular - 15.02.2023
На смерть А.В.Дружинина / Goşgular - 19.01.2023

Teswirleriň ählisi: 1
0
1 Garaýolly  
27
Gozel gazallar

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]