13:07

Güldürdi meni

GÜLDÜRDI MENI

Sabadan ugradym men bir gözele,
Aglatmady gözel, güldürdi meni.
Men gözelden gezip ýördüm bitama,
Ak göwsi üstüne gondurdy meni.

Laçyn kibi al-asmanda uçar ol,
Käkilik deý güzerinden geçer ol.
Aby-köwser çeşmesinden içer ol,
Suwsuz çeşmelerden gandyrdy meni.

Men-de bir guş bolup, geldim ötmäge,
Ýaryñ bakjasynda mekan tutmaga.
Göz galdyrdym jemalyña bakmaga,
Ak gerdende meñler öldürdi meni.

Garajaoglan diýr ki gonup gitmeýär,
Bozulmyş bakjany weýran etmeýär.
Ýüzümi öwürdim arzuw bitmeýär,
Saraldy söwdügim, döndürdi meni.

GarajaOGLAN.
Категория: Goşgular | Просмотров: 322 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Garajaoglan | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

Çopantelpek / Goşgular - 06.01.2023
«Что в имени тебе моём?..» / Goşgular - 05.01.2023
"Menem nalaç özgesine duşaryn..." / Goşgular - 19.01.2023
Kim ol? / Goşgular - 11.01.2023
«Душно в городе! Как только…» / Goşgular - 07.01.2023
Русь гулящая / Goşgular - 05.01.2023
Maňa-da düşün! / Goşgular - 05.02.2023
«Ну, тащися, Сивка…» / Goşgular - 02.02.2023
Январь – алмаз / Goşgular - 19.01.2023
Лира часов / Goşgular - 07.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]