12:25

Ýekelik

ÝEKELIK

Gitdiň - ýeller gowşady,
Sus aýlandy harazlar.
Gün Ýeri giç ogşady,
Gygyrmady horazlar.

Bilmän - ýolum ýitirdim -
Nirä uzanlygyna.
Men şu gün göz ýetirdim
Ömrüň uzynlygyna.

Geň galma sen, ezizim,
Meniň beýle dymýanym.
Göz ýetirdim men şu gün
Darlygyna dünýäniň.

Gijeler gözlerime
Ýyldyz ýolunyp gaçan.
Çaň ýagdy sözlerime,
Haçan gelersiň,
Haçan?!

Kül - közde, gaş - gözüňki,
Bar zat öňki ekeni.
Öz öýüm däl özümki,
Öýüm - seňki ekeni.

Torum ÝAÝLAN-BATAŞY.
Категория: Goşgular | Просмотров: 427 | Добавил: Мylayym | Теги: Torum Ýaýlan Bataşy | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

1-nji sentýabr duýgulary / Goşgular - 06.01.2023
«В часы недавнего паденья…» / Goşgular - 16.01.2023
По поводу сборников «Русские символисты» / Goşgular - 22.01.2023
Durmuşy deňeşdirme / Goşgular - 08.01.2023
Gyş arzuwy / Goşgular - 16.01.2023
Umytsyzlyk... / Goşgular - 13.01.2023
Musa Jelile / Goşgular - 15.02.2023
Keçe kakaňda / Goşgular - 15.01.2023
Зимний час / Goşgular - 03.02.2023
Истина / Goşgular - 02.01.2023

Teswirleriň ählisi: 0
Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]