07:25

ŞEM ALJAK

ŞEM ALJAK

Ýaşap ýörseм altmyş geljegem bolsa,
Ýürek welin ýigrimbäşden gaýdanok,
Lak atsam gyz, gelin güljegem bolsa,
Göwnüm şonça ýaşandyryn öýdenok.

Geçenimden soňam munça menzil ýol,
Bilmeýänem bolsam ertäň hasabyn,
Süpürýänem bolsa yzlarymy ýel,
Görkezip kä elindäki hasasyn.

Däl bolansoň gara basym bir meňki,
Köpelip gitse-de borjumyň sany,
Wagt geçip dursa-da her hil-her geňsi,
Sözlerim gysgalyp artsa-da many.

Entejikler sala saljak göwnüme,
Ýüregimiň emri bilen dem aljak,
Gün batsa garaşyp täze-now güne,
Ýene ýüz ýyl ýakar ýaly şem aljak.

Категория: Goşgular | Просмотров: 392 | Добавил: Raýdaş | Теги: Allanazar Rejebow | Рейтинг: 5.0/1
Awtoryň başga makalalary

Goşgular bölümiň başga makalalary

«Над синевой просторной дали…» / Goşgular - 30.01.2023
«В полуночной тиши бессонницы моей…» / Goşgular - 03.01.2023
Gideňsoň / Goşgular - 06.01.2023
Тени А.С.Пушкина / Goşgular - 09.01.2023
"Ýanwarda - gardan soñ durlanan asman..." / Goşgular - 12.02.2023
Стихи, сочиненные в день моего рождения / Goşgular - 27.01.2023
Русь гулящая / Goşgular - 05.01.2023
Усталость / Goşgular - 14.02.2023
Saňa iki agyz / Goşgular - 08.01.2023
«Каменногрудый…» / Goşgular - 19.01.2023

Teswirleriň ählisi: 2
0
1 Gumlygelin  
8
Soñky bendini diýseñ haladym.

0
2 jumagylyjovao  
88
Ýene ýüz ýyl garraman ýaşaň! smile Gowy goşgularyňyz bar.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]