15:41

"Biziñ iñ ýokary düşünjeli intellektual adamymyza Günbatarda "Jahyl" diýýärler!"

Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 444 | Добавил: Hаwеrаn | Теги: Ahmet Kekeç | Рейтинг: 4.0/1
Awtoryň başga makalalary

Söhbetdeşlik bölümiň başga makalalary


Teswirleriň ählisi: 3
0
1 hupbulwatan  
Onda biziñkileriñ-ä jahyl dälem ýok. Hemme körzehinler üýşüpdir orta

0
2 Garaýolly  
27
Örän täsirlenip okadym. Häzir öýdäkiler-agtyklar uklap ýatyr. Dym-dyrslyk. Şeýle ýagdaýda kitap okasaň janyň hezil edýär. Ünsüňi böljek zat ýok. Söhbetdeşlik gaty özüne çekiji bolupdyr. Alla ýalkasyn, Haweran!

1
3 Aky Porsy  
"ALYMLARA UÝSAÑ AÇYLAR GÖZÜÑ,
JAHYLLARA UÝSAÑ, KÖR DEK BOLAR SEN!"
Magtymguly.

Teswiri diňe saýta agza bolan ulanjylar goşup bilýär.
[ Agza bol | Saýta gir ]