ANJAÝYN JENANA

Ikiýüzli, goý, ýigrenip esetsin
Seniñ, meniñ bu bikanun nikama.
Mähelläniñ ters pikriçe, edebiñ
Ýitenem eken-dä, ýitende näme!
Herhal dünýäñ but ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 418 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Mihail Lermontow

SUPHİ VARIM İLE RÖPORTAJ

"Kimisi İzmir’e şehir kimisi mahalle der,
Çünkü bu İzmir herkese her şeyden bir şeyler vaat eder!’"

-Bir Simirna Şarkısı-

● SUPH ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 360 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Özlem Solak, Suphi Warym

GENÇOSMAN DENİZCİ İLE RÖPORTAJ

1964 yılında Rize’de doğan yazarın asıl mesleği Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik olup maliyet muhasebesi uzmanıdır. İstanbul’da yaşayan yazar, evli ... Doly oka»
Категория: Söhbetdeşlik | Просмотров: 396 | Добавил: Gökböri | Дата: 22.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Gençosman Denizji, Özlem Solak

GÖRÜMSIZIÑ OGLY BOLSA NÄME EDERKÄ?

Bankdan jaý çykýar, bankdan bina çykýar, pul-peşgeş çykýar, syýahat çykýar, ömürboýy geljek girdejidir aýlyk çykýar, hemme zat çykýar. Çykmaýan zat barm ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 579 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.09.2019 | Teswirler (3) | Теги: Eziz Nesin

GARRYLAR GEREK / Ýañsyly monolog

Adamlaryñ ýagyr bolmaýşyna haýran. Baý, bi dünýäñ aladasy artypdyr-ow. Gynansagam... wiý, bagyşlañ, begensegem, garrylar hakdaky alada ähli zatdan öñe geç ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 514 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

«MA ― PA»

― Papyçkam, çilimiň küli gaçjak bolup dur!
Kiçi ylmy işgär Allan Allanowyň agzyndaky çilimiň akja gurçuga meňzäp duran küli, ýaňky sözlere mähetdel, özüni aşak ― kagyzla ... Doly oka»
Категория: Hekaýalar | Просмотров: 568 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Kömek Kulyýew

PYGAMBERIMIZIÑ KEŞBI, AHLAGY WE EDEBI

▶ JOMARTLYGY

Jomartlyk hezreti pygamberimiziñ (s.a.w) iñ esasy, iñ meşhur sypatlaryndan biri bolupdyr. Mysal üçin Jabir ibn Abdylla (r.a ... Doly oka»
Категория: Pedagogika we edep-terbiýe | Просмотров: 384 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Hüseýin Algül

DIKTOFON

Dogrusyny dogry aýtsam, begenjimiñ çeni-çaky ýokdy. Ýyrşaryp, näçe günläp ... Doly oka»
Категория: Satiriki hekaýalar | Просмотров: 447 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Täçmämmet JÜRDEKOW

K...

Men seniñ öñüñde asla kiçelmän,
Senden ýaña men nähili ynjadym.
Indi meñ üstümden hökm edip bilmez
Ne seniñ salamyñ, ne-de gyjydyñ.

Bilip goý, saýry ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 452 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Mihail Lermontow

EZIZ NESINIÑ FAMILIÝA EDINŞINIÑ HEKAÝATY

1934-nji ýylda "Familiýalar hakyndaky" kanun çykdy. Her kimiñ öz familiýasyny özi saýlap almaga hukugy barlygy üçin adamlaryñ ähli pes duýgudyr oý ... Doly oka»
Категория: Degişmeler | Просмотров: 562 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 22.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Eziz Nesin

SALAM, GÜÝZ!

Salam, Güýz, sag-aman geldiňmi, gardaş?
Geliber, ne beýle ýaýdanyp dursuň?
Meniňem küýsegim, sen deýin syrdaş,
Gel, geç, iň arzyly myhmanym borsuň.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 530 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 22.09.2019 | Teswirler (2) | Теги: Azat Nurgeldiýew