BIZ GAGARIN NESLI

1. Kebşirleýji taýajyk

Görüpmidiñ, dostum, polat eredip,
Görüpmidiñ onuñ dönüşin muma?
Keseden däl, ele alyp seredip
Görüpmidiñ ... Doly oka»
Категория: Poemalar | Просмотров: 392 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Annaberdi Agabaýew

KEMINE

Kalbynda bezäp adyñy,
Toý tutýar iller, Kemine.
Ýaýradyp şan-şöhratyñy,
Wasp edýär diller, Kemine.

Durmuş girdabyna düşdüñ,
Döwür kapas, se ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 435 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Çary Gurbangylyjow

DINIM-IMANYM

Butum, rähbanym we deýrim, häbibim, dinim-imanym,
Jelbim, rahatym, ruwhum, refigym, munusym, janym.

Nurum sen, zulmatym, narym, şebim sen, röwşenim, şemgy ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 387 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Seýit Nesimi

Azat_33_ashyk 03 Sentýabr, 2015 ý (01:01)
ÝAŞLYGYŇ ÝATLAMAK AÝYP ZATMYKA.
Minus goýan agzalara degişli.

Azat_33_ashyk

GÖZELLIGIŇE GÖRK GOŞ EDEBIŇ BILEN.
... Doly oka»
Просмотров: 487 | Добавил: Azat_Nurgeldi | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (4) | Теги: Azat Nurgeldiýew

GÜLDÜRDI MENI

Sabadan ugradym men bir gözele,
Aglatmady gözel, güldürdi meni ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 441 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Garajaoglan

SERHET ÝAKASY – BU DAGLAR

Nurana säherlerden çöşlenip gaýdan menziller bizi ýene-de serhet ýakasynyň syrly ýodalaryna tarap alyp gaýtdy. Watanymyzyň çar tarapyndan bir-biriniň ellerini m ... Doly oka»
Категория: Ýol ýazgylary | Просмотров: 449 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aknur Rozyýewa

GÜÝZ ÝETIP GELÝÄR

• 17

17-de galan göwün
Bu gün ýadyrgap ... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 422 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Aknur Rozyýewa

DAŞLYDEPE — OGUZ ŞÄHERI

Arkadag Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan dörän «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly eseri köp müň ýyllyk şan-şöhratly taryhymyzy goýnunda saklap otur ... Doly oka»
Категория: Taryhy ýerler | Просмотров: 453 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agamyrat Baltaýew

ŞÖHRATLY NUSAÝDA ISGENDERIÑ YZLARY

Belli serkerde Aleksandr Makedonskiniň ömri, pel ... Doly oka»
Категория: Taryhy makalalar | Просмотров: 467 | Добавил: Hаwеrаn | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (0) | Теги: Agamyrat Baltaýew

YKBALYMDAN NALAMADYM DURMUŞDA...

Ykbalymdan nalamadym durmuşda,
Maňa ýeten eser boldy her günüm.
Görmedik biz asmandaky jisimleň
Wagty dolman ýaşanyny hiç Günem.
... Doly oka»
Категория: Goşgular | Просмотров: 416 | Добавил: ahallydan | Дата: 08.09.2019 | Teswirler (1) | Теги: Şamuhammet Orazmuhammedow